Vi skall ha årsmöteVi har ett ÅRSMÖTE i distriktet, som skall avhållas före April månads utgång.
På detta Årsmöte skall vi gå igenom den verksamhet som genomförts sedan senaste årsmötet, och göra justeringar i den verksamhetsplan som vi gjorde ett Inriktningsbeslut på vid Repskapet i oktober 2022. Vi kommer även att gå igenom Årsbokslut samt Budget för verksamhetsåret 2023. Både Budget och Verksamhetsplan avseende verksamhetsår 2023 har vi redan ett inriktningsbeslut på, men vi följer samma ordning (viss ironi) som riksdagen gör med en justering av budget samt Verkamhetsplan med hänsyn taget till hur verkligheten har förändrats sedan sist (oktober 2022).

Vi kommer att avhålla årsmötet på St Göransgatan 82, med registrering kl 12:30 och start av själva årsmötet kl 13.00.

Årsmöteshandlingarna skickades ut med post tisdagen den 4 april till föreningarna. Anmälan av ombud till Årsmötet senast Måndagen den 24 April till distriktskansliet.

Handlingar kan även laddas ned genom att klicka på länken nedan:

Årsmöteshandlingar RSMH MG 2023

RSMH Stockholms läns distrikt

Många personer drabbas av psykisk och social ohälsa. Det finns beräkningar som visar att cirka 1,1 miljon människor i Sverige någon gång under sitt liv har psykiska besvär som kräver professionell hjälp.
RSMH är en organisation för människor med egen erfarenhet av psykisk och social ohälsa. Bland medlemmarna finns även närstående och andra som har intresse av RSMH:s arbete.
RSMH arbetar med kamratstöd, återhämtning och intressepolitik.

• Kamratstöd handlar om att bryta isolering, vända passivitet till aktivitet och därmed stärka självförtroendet.

• Återhämtning är att återfinna sin balans i tillvaron, att känna att man har kontroll på sin vardag, sitt liv och att man känner sig tillfreds.

• Intressepolitiken handlar om att påverka politiker, vårdgivare och myndigheter så att människor får inflytande och makt över sitt eget liv. RSMH vill förbättra kvaliteten i vård, stöd och service till människor med psykiska besvär.


RSMH arbetar för att förändra negativa attityder och fördomar om psykisk ohälsa. Om det är någon fråga som man som medlem vill ta upp eller vill att RSMH skall ta upp finns det två vägar att gå, den första och bästa är att gå via sin lokalförening som via sin styrelse skickar frågan till distriktet för att i mån av behov eller betydelse vidareremittera frågan till riks, den andra är att om man har prövat att gå via sin styrelse men utan ha nått framgång, gå via distriktets administation och därigenom nå AU eller IPU, för vidarebefodran till distriktets styrelse. För gå denna väg, ring eller maila enligt kontaktuppgifterna nedan.
Observera att innan man tar upp frågan direkt skall frågan prövas av lokalföreningens styrelse.
RSMH ger röst åt människor som på olika sätt upplevt psykisk och social ohälsa.

Lokalföreningar
Stockholms stad och län

Lokalföreningarna i Stockholms stad är 7 till antalet. De är i innerstaden Carpe Diem på Östermalm, Kungsholmen, på just Kungsholmen, Söder på Södermalm, Söder om Söder i Gubbängen, Solbergagården i Älvsjö, Regnbågen i Järva/Kista samt Västerort i Bromma.

Lokalföreningarna i länet är 9 till antalet, de är belägna i Nacka/Värmdö, Södertälje, Tyresö, Haninge, Danderyd(Mörby), Jakobsberg, Ekerö, Norsborg samt Sollentuna.

Lokalföreningen på Gotland är belägen i Visby

Lokalföreningarna i Södermanland är belägna i dels Strängnäs och dels i Katrineholm

Till lokalföreningarna