VI BEHÖVER KONTAKT


I dessa tider med Corona som är på dagordningen alla dagar och i praktiken alla tillfällen ser vi en tydlig tendens till isolering. Många håller sig i självisolering och kontakten med andra blir lidande då den sociala kontakten i princip försvinner helt och hållet. Detta i sig för med sig ytterliggare psykisk ohälsa. För att råda bot på det behöver vi ha kontakt med varandra. De olika påbud som finns om social distansering och (idag 2020-04-06) maximal folksamling om 50 personer gör att tillfällena till samling, möten, till och med att handla i affär, blir med ens problematiska.

För att samla in information i avseende att möjliggöra enklare hantering av kontakter ber vi er som så önskar att skicka skicka in följande uppgifter via det länkade formuläret. Vi önskar:

• namn
• telefonnummer
• mail
• Lokalförening

Dessa uppgifter kommer att sparas centralt på distriktet i syfte för kontakt under den pågående Corona-pandemin samt den eventuella uppföljningen. Därefter kommer dessa uppgifter att raderas om behovet inte kvarstår. Om dock behovet kvarstår kommer i april 2021 fråga tillsändas berörda om man vill raderas eller kvarstå ytterliggare. Uppgifterna kommer inte att delges tredje man (annan person).I delar av landet är det problem med lokalföreningarnas årsmöten, i princip alla distrikt funderar mycket på hur samt om de skall genomföra distriktens årsmöten. Så också i RSMH Stockholm/Gotland. Det är helt klart att årsmötet som skulle avhållits 28 april är uppskjutet. Nästa tillfälle som planeras är 26 maj. Det är nog inte en helt orimlig tanke att även det datumet kommer att passeras utan årsmöte. Alternativen för distriktets del är då nere på två mer eller mindre allvarliga riktlinjer:

Årsmöte i augusti, när denna pandemi förhoppningsvis är över
Årsmöte "på annat sätt" veckan innan midsommarAnnat sätt innebär antingen ett möte i det fria, i en park eller dyl, med mindre än 50 personer samt vissa meterologiska frågetecken, eller att vi har ett årsmöte digitalt. Detta under förutsättning att vi kan hålla de demokratiska rättigheterna med delaktighet som

• Se och höra mötet
• Ställa frågor och debattera i förekommande fall
• Ta del av de eventuella dokument som visas etc

Under den senaste tiden har ett arbete att välja samt pröva de system som kan tänkas fylla de behov som krävs. Just nu är utvecklingstakten på nämnda system otroligt hög. Det som var "state of the art" för ett par veckor sedan är idag i medelklass. Stabilitet och användarvänlighet är de viktigaste parametrarna, stabiliteten har tagit stora steg men användarvänligheten är fortfarande inte riktigt ikapp. Vi har i urvalet prioriterat urvalet gentemot just stabilitet och användarvänlighet i form av ett bra gränssnitt. För närvarande finns två olika som vi överväger och testar mer intensivt på olika plattformar. Mer info om detta kommer att delges över tid.

Distriktets kansli är bemannat i normal utsräckning, dock tar vi i nuläget INTE emot besök.
Kontakt kan ske dels via telefon eller mail. Helst det senare.
Kansliet kommer att under påsken vara stängt from lunch torsdag 9 april till och med måndag 13 april.

Vi önskar er alla en Glad Påsk

SE INFO AKTUELLT

Information om Coronavirus RSMH


INSTÄLLD STUDIEDAG pga Corona pandemin

Studiedag om Myndigheten för delaktighet 2020-03-31

Distriktet håller studiedag avseende Myndigheten för delaktighet Tisdagen den 31 mars på 82:an kl 13:00 till 16:00. Mer info på denna länk: Myndigheten för delaktighet

Studiedag Opinionsbildning 2019-12-11

Distriktet håller studiedag avseende Opinionsbildning Onsdagen den 11 december på 82:an kl 09:30. Mer info på denna länk: Opinionsbildning

Aftonbladet Debatt 2019-10-09

Skyddsnätet behöver stärkas så att hela samhället arbetar för att människor har chans att få ett bra liv. Det minskar risken för självmord. Men i och med bland annat Försäkringskassan har hårdnat så har detta urholkats. Det skriver Barbro Hejdenberg Ronsten, vår förbundsordförande, och P-O Tiger, ordförande i RSMH:s utskott för opinion och samhällspåverkan, i en debattartikel i Aftonbladet idag (2019-10-09) på Världsdagen för psykisk hälsa som i år har temat självmord.

Läs hela debattartikeln här

SvD Debatt 2019-09-10

Med anledning av suicidpreventiva dagen publicerar Barbro Hejdenberg Ronsten (RSMH)
och
Elisabeth Wallenius ordförande i Funktionsrätt Sverige

en debattartikel i SvD 2019-09-10


Läs hela debattartikeln här

EXPRESSEN Debatt 2019-07-09

Nya domen ger hopp till dem Försäkringskassan nobbat

En ny dom kan göra det lättare att få rätt mot Försäkringskassan vid psykisk sjukdom. Vi uppmanar alla som nekats stöd att överklaga, skriver Barbro Ronsten och Håkan Jarmar, från Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH.

Läs hela debattartikeln här

RSMH Stockholms läns distrikt

Många personer drabbas av psykisk och social ohälsa. Det finns beräkningar som visar att cirka 1,1 miljon människor i Sverige någon gång under sitt liv har psykiska besvär som kräver professionell hjälp.
RSMH är en organisation för människor med egen erfarenhet av psykisk och social ohälsa. Bland medlemmarna finns även närstående och andra som har intresse av RSMH:s arbete.
RSMH arbetar med kamratstöd, återhämtning och intressepolitik.

• Kamratstöd handlar om att bryta isolering, vända passivitet till aktivitet och därmed stärka självförtroendet.

• Återhämtning är att återfinna sin balans i tillvaron, att känna att man har kontroll på sin vardag, sitt liv och att man känner sig tillfreds.

• Intressepolitiken handlar om att påverka politiker, vårdgivare och myndigheter så att människor får inflytande och makt över sitt eget liv. RSMH vill förbättra kvaliteten i vård, stöd och service till människor med psykiska besvär.


RSMH arbetar för att förändra negativa attityder och fördomar om psykisk ohälsa. Om det är någon fråga som man som medlem vill ta upp eller vill att RSMH skall ta upp finns det två vägar att gå, den första och bästa är att gå via sin lokalförening som via sin styrelse skickar frågan till distriktet för att i mån av behov eller betydelse vidareremittera frågan till riks, den andra är att om man har prövat att gå via sin styrelse men utan ha nått framgång, gå via distriktets administation och därigenom nå AU eller IPU, för vidarebefodran till distriktets styrelse. För gå denna väg, ring eller maila enligt kontaktuppgifterna nedan.
Observera att innan man tar upp frågan direkt skall frågan prövas av lokalföreningens styrelse.
RSMH ger röst åt människor som på olika sätt upplevt psykisk och social ohälsa.

Lokalföreningar
Stockholms stad och län

Lokalföreningarna i Stockholms stad är 7 till antalet. De är i innerstaden Carpe Diem på Östermalm, Kungsholmen, på just Kungsholmen, Söder på Södermalm, Söder om Söder i Gubbängen, Solbergagården i Älvsjö, Regnbågen i Järva/Kista samt Lillsjönäsgården i Bromma.

Lokalföreningarna i länet är 11 till antalet, de är belägna i Nacka/Värmdö, Södertälje, Tyresö, Haninge, Danderyd(Mörby), Jakobsberg, Ekerö, Norsborg, Norrtälje, Solna/Sundbyberg samt Sollentuna.

Lokalföreningen på Gotland är belägen i Visby

Till lokalföreningarna

BÄSTA PSYKIATRISKA VERKSAMHET
2018

RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska kunna leva på samma villkor som andra medborgare.
RSMH är ofta kritiskt till hur vården och omsorgen fungerar. Det uttrycker vi i tal och skrift vid möten, uppvaktningar, på vår blogg, i media och i andra sammanhang. Det är bra och ingår i vårt uppdrag.
Men för att också visa på bra vård och omsorg vill vi uppmärksamma verksamheter som är lyckade.
För tredje gången skall RSMH därför utse bästa psykiatriska verksamhet och nu kan du ge förslag på en verksamhet som du skulle vilja se som vinnare av vår utmärkelse. Det kan vara olika typer av stöd och service eller när kommuner och landsting samverkar på ett ändamålsenligt sätt.

När du motiverar ditt förslag på bästa psykiatriska verksamhet 2018 tänk på att kortfattat beskriva verksamheten utifrån kvalitetsmått som RSMH lyfter fram som viktiga för god vård och bra psykiatriska verksamheter.

Läs mer här