RSMH Mälardalen Gotland

RSMH MG

RSMH MG, förkortning av "Riksförbundet för Social och Mental Hälsa i Mälardalen och Gotland" är det regionala organisationsparaplyet för RSMH lokalföreningar i Stockholm, Södermanland samt Gotland. Idag har vi ett drygt 20-tal lokalföreningar fördelade över regionerna.

Regionkansliet finns i Stockholm, på Södermalm. Organisationen är uppdelad i Stockholms stad, Stockholms län, Södermanland samt Gotland.
RSMH MG's verksamhet är fokuserat på de uppdrag som vi har från respektive region, företrädesvis opinionsbildning samt intressepolitik gentemot regionerna, dvs Region Stockholm, Södermanland samt Gotland.
Utöver detta stöttar vi lokalföreningarna i regionerna med administration, bokföring etc. Lokalföreningarna presenteras under respektive rubrik under lokalföreningar.

ÅRSMÖTE 2024

Torsdagen den 25 april kl 13 kommer årsmötet för distriktet RSMH Mälardalen Gotland att genomföras. Det kommer att ske på St Göransgatan 82 och kallelse kommer att sändas ut till resp lokalförening via post enl stadgeenlig kallelsetid. Lokalföreningarna utser sina ombud utses genom respektive årsmöte.
Handlingar kommer även att tillhandahållas genom dedikerad hemsida förmedlad via distriktets hemsida (denna plats).

Sista dag för inlämning av motioner är den 4:e april kl 12.00
Motioner kan skickas in via mail till denna adress:
motion2024@rsmhstockholm.se

Årsmöteshandlingar 2024

Klicka här