Vi har haft årsmöte!

Vi har ett REPSKAP sista torsdagen i Oktober, där skall vi mejsla fram vår verksamhetsplan för VALÅRET 2022.
Minns att det är ett valår, och att vår målgrupp traditionellt nästan alltid har hamnat på undantag vid politiska beslut.

DET ÄR DAGS ATT DEN TRADITIONEN ÄNDRAS NU!!!!

Vi har val till kommun (Stockholms stad resp kommuner i Södermanland), regioner och riksdagsval. Man räknar med att det krävs knappt 17000 röster för ett riksdagsmandat, mman räknar också mer att 1 person av 4 lider eller har en mycket nära kontakt med psykiatrin, i Stockholm finns ca 2.000.000 invånare, om man räknar 1 av 4, så ger det 500.000 röster och resulterar i runt 30 mandat i riksdagen. 30 mandat är ungefär lika mycket som V (28) eller C (31) disponerar, med andra ord är det en styrka som man egentligen inte kan ignorera.

Med det sagt är det viktigt att mobilisera och på ett för politiker lättfattligt sätt formulera önskningar och visioner. Dessa önskningar och visioner behövs för att vid träffar med politiker visa att nedmontering och åsidosättande av vår målgrupp måste fpå ett slut nu.

Nedan finns ett formulär som DU kan formulera en önskan eller vision om hur DU ser på framtiden för psykiatrin och en förbättring för vår målgrupp. Dessa önskningar och visioner har du en chans till att förmedla via ombuden på repskapet.

Mer info torsdag 14 Oktober kl 12.00

VI BEHÖVER KONTAKT


I dessa tider med Corona som är på dagordningen alla dagar och i praktiken alla tillfällen ser vi en tydlig tendens till isolering. Många håller sig i självisolering och kontakten med andra blir lidande då den sociala kontakten i princip försvinner helt och hållet. Detta i sig för med sig ytterliggare psykisk ohälsa. För att råda bot på det behöver vi ha kontakt med varandra. De olika påbud som finns om social distansering och maximal folksamling om 8 personer gör att tillfällena till samling, möten, till och med att handla i affär, blir med ens problematiska.

För att samla in information i avseende att möjliggöra enklare hantering av kontakter ber vi er som så önskar att skicka skicka in följande uppgifter via det länkade formuläret. Vi önskar:

• namn
• telefonnummer
• mail
• Lokalförening

Dessa uppgifter kommer att sparas centralt på distriktet i syfte för kontakt under den pågående Corona-pandemin samt den eventuella uppföljningen. Därefter kommer dessa uppgifter att raderas om behovet inte kvarstår. Om dock behovet kvarstår kommer i april 2021 fråga tillsändas berörda om man vill raderas eller kvarstå ytterliggare. Uppgifterna kommer inte att delges tredje man (annan person).SE INFO AKTUELLT

Information om Coronavirus RSMH


Aftonbladet Debatt 2019-10-09

Skyddsnätet behöver stärkas så att hela samhället arbetar för att människor har chans att få ett bra liv. Det minskar risken för självmord. Men i och med bland annat Försäkringskassan har hårdnat så har detta urholkats. Det skriver Barbro Hejdenberg Ronsten, vår förbundsordförande, och P-O Tiger, ordförande i RSMH:s utskott för opinion och samhällspåverkan, i en debattartikel i Aftonbladet idag (2019-10-09) på Världsdagen för psykisk hälsa som i år har temat självmord.

Läs hela debattartikeln här

SvD Debatt 2019-09-10

Med anledning av suicidpreventiva dagen publicerar Barbro Hejdenberg Ronsten (RSMH)
och
Elisabeth Wallenius ordförande i Funktionsrätt Sverige

en debattartikel i SvD 2019-09-10


Läs hela debattartikeln här

EXPRESSEN Debatt 2019-07-09

Nya domen ger hopp till dem Försäkringskassan nobbat

En ny dom kan göra det lättare att få rätt mot Försäkringskassan vid psykisk sjukdom. Vi uppmanar alla som nekats stöd att överklaga, skriver Barbro Ronsten och Håkan Jarmar, från Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH.

Läs hela debattartikeln här

RSMH Stockholms läns distrikt

Många personer drabbas av psykisk och social ohälsa. Det finns beräkningar som visar att cirka 1,1 miljon människor i Sverige någon gång under sitt liv har psykiska besvär som kräver professionell hjälp.
RSMH är en organisation för människor med egen erfarenhet av psykisk och social ohälsa. Bland medlemmarna finns även närstående och andra som har intresse av RSMH:s arbete.
RSMH arbetar med kamratstöd, återhämtning och intressepolitik.

• Kamratstöd handlar om att bryta isolering, vända passivitet till aktivitet och därmed stärka självförtroendet.

• Återhämtning är att återfinna sin balans i tillvaron, att känna att man har kontroll på sin vardag, sitt liv och att man känner sig tillfreds.

• Intressepolitiken handlar om att påverka politiker, vårdgivare och myndigheter så att människor får inflytande och makt över sitt eget liv. RSMH vill förbättra kvaliteten i vård, stöd och service till människor med psykiska besvär.


RSMH arbetar för att förändra negativa attityder och fördomar om psykisk ohälsa. Om det är någon fråga som man som medlem vill ta upp eller vill att RSMH skall ta upp finns det två vägar att gå, den första och bästa är att gå via sin lokalförening som via sin styrelse skickar frågan till distriktet för att i mån av behov eller betydelse vidareremittera frågan till riks, den andra är att om man har prövat att gå via sin styrelse men utan ha nått framgång, gå via distriktets administation och därigenom nå AU eller IPU, för vidarebefodran till distriktets styrelse. För gå denna väg, ring eller maila enligt kontaktuppgifterna nedan.
Observera att innan man tar upp frågan direkt skall frågan prövas av lokalföreningens styrelse.
RSMH ger röst åt människor som på olika sätt upplevt psykisk och social ohälsa.

Lokalföreningar
Stockholms stad och län

Lokalföreningarna i Stockholms stad är 7 till antalet. De är i innerstaden Carpe Diem på Östermalm, Kungsholmen, på just Kungsholmen, Söder på Södermalm, Söder om Söder i Gubbängen, Solbergagården i Älvsjö, Regnbågen i Järva/Kista samt Västerort i Bromma.

Lokalföreningarna i länet är 9 till antalet, de är belägna i Nacka/Värmdö, Södertälje, Tyresö, Haninge, Danderyd(Mörby), Jakobsberg, Ekerö, Norsborg samt Sollentuna.

Lokalföreningen på Gotland är belägen i Visby

Lokalföreningarna i Södermanland är belägna i dels Strängnäs och dels i Katrineholm

Till lokalföreningarna