SE INFO AKTUELLT

Information om Coronavirus RSMH


Studiedag om Myndigheten för delaktighet 2020-03-31

Distriktet håller studiedag avseende Myndigheten för delaktighet Tisdagen den 31 mars på 82:an kl 13:00 till 16:00. Mer info på denna länk: Myndigheten för delaktighet

Studiedag Opinionsbildning 2019-12-11

Distriktet håller studiedag avseende Opinionsbildning Onsdagen den 11 december på 82:an kl 09:30. Mer info på denna länk: Opinionsbildning

Aftonbladet Debatt 2019-10-09

Skyddsnätet behöver stärkas så att hela samhället arbetar för att människor har chans att få ett bra liv. Det minskar risken för självmord. Men i och med bland annat Försäkringskassan har hårdnat så har detta urholkats. Det skriver Barbro Hejdenberg Ronsten, vår förbundsordförande, och P-O Tiger, ordförande i RSMH:s utskott för opinion och samhällspåverkan, i en debattartikel i Aftonbladet idag (2019-10-09) på Världsdagen för psykisk hälsa som i år har temat självmord.

Läs hela debattartikeln här

SvD Debatt 2019-09-10

Med anledning av suicidpreventiva dagen publicerar Barbro Hejdenberg Ronsten (RSMH)
och
Elisabeth Wallenius ordförande i Funktionsrätt Sverige

en debattartikel i SvD 2019-09-10


Läs hela debattartikeln här

EXPRESSEN Debatt 2019-07-09

Nya domen ger hopp till dem Försäkringskassan nobbat

En ny dom kan göra det lättare att få rätt mot Försäkringskassan vid psykisk sjukdom. Vi uppmanar alla som nekats stöd att överklaga, skriver Barbro Ronsten och Håkan Jarmar, från Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH.

Läs hela debattartikeln här

RSMH Stockholms läns distrikt

Många personer drabbas av psykisk och social ohälsa. Det finns beräkningar som visar att cirka 1,1 miljon människor i Sverige någon gång under sitt liv har psykiska besvär som kräver professionell hjälp.
RSMH är en organisation för människor med egen erfarenhet av psykisk och social ohälsa. Bland medlemmarna finns även närstående och andra som har intresse av RSMH:s arbete.
RSMH arbetar med kamratstöd, återhämtning och intressepolitik.

• Kamratstöd handlar om att bryta isolering, vända passivitet till aktivitet och därmed stärka självförtroendet.

• Återhämtning är att återfinna sin balans i tillvaron, att känna att man har kontroll på sin vardag, sitt liv och att man känner sig tillfreds.

• Intressepolitiken handlar om att påverka politiker, vårdgivare och myndigheter så att människor får inflytande och makt över sitt eget liv. RSMH vill förbättra kvaliteten i vård, stöd och service till människor med psykiska besvär.


RSMH arbetar för att förändra negativa attityder och fördomar om psykisk ohälsa. Om det är någon fråga som man som medlem vill ta upp eller vill att RSMH skall ta upp finns det två vägar att gå, den första och bästa är att gå via sin lokalförening som via sin styrelse skickar frågan till distriktet för att i mån av behov eller betydelse vidareremittera frågan till riks, den andra är att om man har prövat att gå via sin styrelse men utan ha nått framgång, gå via distriktets administation och därigenom nå AU eller IPU, för vidarebefodran till distriktets styrelse. För gå denna väg, ring eller maila enligt kontaktuppgifterna nedan.
Observera att innan man tar upp frågan direkt skall frågan prövas av lokalföreningens styrelse.
RSMH ger röst åt människor som på olika sätt upplevt psykisk och social ohälsa.

Lokalföreningar
Stockholms stad och län

Lokalföreningarna i Stockholms stad är 7 till antalet. De är i innerstaden Carpe Diem på Östermalm, Kungsholmen, på just Kungsholmen, Söder på Södermalm, Söder om Söder i Gubbängen, Solbergagården i Älvsjö, Regnbågen i Järva/Kista samt Lillsjönäsgården i Bromma.

Lokalföreningarna i länet är 11 till antalet, de är belägna i Nacka/Värmdö, Södertälje, Tyresö, Haninge, Danderyd(Mörby), Jakobsberg, Ekerö, Norsborg, Norrtälje, Solna/Sundbyberg samt Sollentuna.

Lokalföreningen på Gotland är belägen i Visby

Till lokalföreningarna

BÄSTA PSYKIATRISKA VERKSAMHET
2018

RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska kunna leva på samma villkor som andra medborgare.
RSMH är ofta kritiskt till hur vården och omsorgen fungerar. Det uttrycker vi i tal och skrift vid möten, uppvaktningar, på vår blogg, i media och i andra sammanhang. Det är bra och ingår i vårt uppdrag.
Men för att också visa på bra vård och omsorg vill vi uppmärksamma verksamheter som är lyckade.
För tredje gången skall RSMH därför utse bästa psykiatriska verksamhet och nu kan du ge förslag på en verksamhet som du skulle vilja se som vinnare av vår utmärkelse. Det kan vara olika typer av stöd och service eller när kommuner och landsting samverkar på ett ändamålsenligt sätt.

När du motiverar ditt förslag på bästa psykiatriska verksamhet 2018 tänk på att kortfattat beskriva verksamheten utifrån kvalitetsmått som RSMH lyfter fram som viktiga för god vård och bra psykiatriska verksamheter.

Läs mer här