RSMH Blog

En blomma är glädjen....

article image

"En blomma är glädjen, idag slår den ut, imorgon förvissnar den redan.
Just nu när du kan ha en lycklig minut och tänk på den kommande sedan."


Dessa rader är en del av visa av Frans Michaël Franzén, som egentligen är en festvisa från slutet av 1800-talet, men som även ger stor dos av eftertanke. Orden påminner oss om livets flyktighet och vikten av att fånga dagen, "Carpe Diem", eftersom vi inte vet vad som kommer sedan. Om vi är stygga mot varandra idag, kanske vi inte får en chans att rätta till det imorgon.

I vår organisation, på alla nivåer, medlem, lokalförening, distrikt och förbund är vårt löfte att "Bryt ensamheten" inte bara ett motto – det är grunden för allt vi gör. Ett av de fundamentala benen som vår organisation vilar på är kamratstöd, där vi delar och lär av varandras erfarenheter. Detta engagemang för att stödja varandra är avgörande för att varje medlem i vår gemenskap ska känna sig respekterad och värderad.

Under senare tid har det dock observerats en oroande trend där vissa medlemmar, kanske omedvetet, inte lever upp till dessa ideal. Detta är inte menat som en kritik, utan som en uppmaning till självreflektion och positiv förändring.

Många av oss har sökt sig till vår organisation efter att ha mött motgångar i det som kan kallas för "normala världen", bland normisar som en medlem uttryckte saken Denna erfarenhet kan ha skapat ett behov av att hävda sig eller känna ökad kontroll, vilket är mänskligt. Men det är viktigt att komma ihåg att sann styrka kommer från vår förmåga att lyfta varandra, inte genom att dominera.

Om vi låter våra interaktioner präglas av dominans snarare än stöd, underminerar vi vårt eget uppdrag. Vi behöver alla vara medvetna om och ansvariga för vårt beteende. Aktiviteter som undergräver andras värdighet eller självkänsla är oacceptabla och måste adresseras direkt.

Vi måste alla ta dessa frågor på största allvar och vara fast beslutna att skapa en miljö där varje person känner sig trygg och uppskattad. Vi erbjuder gemensamt stöd till alla som känner att de behöver hjälp med att hantera dessa utmaningar, via just kamratstödet, och vi uppmuntrar starkt att man söker detta stöd.

För att ytterligare förbättra vår gemenskap, uppmanas alla att:

 1. Dela och lära av varandra
  – Använd dina egna erfarenheter för att hjälpa och stödja dina kamrater.
 2. Öppna kommunikationer
  – Uttryck dina känslor och tankar på ett konstruktivt sätt, och lyssna aktivt när andra delar sina erfarenheter.
 3. Aktivt stöd
  – Sträva efter att aktivt bidra till varandras välbefinnande genom kamratstöd.
 4. Sök och erbjuda hjälp
  – Använd de tillgängliga resurserna och stödet för att både ge och få hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan vi alla bidra till att göra vår lokalförening och vår omgivning till en mer välkomnande och inkluderande miljö. Tillsammans kan vi bygga en starkare gemenskap där ingen känner sig ensam.

Tack för att du tar dig tid att reflektera över detta och för ditt fortsatta engagemang i vår gemenskap. Det är tillsammans, med ömsesidig respekt och stöd, som vi kan uppnå vårt mål att verkligen bryta ensamheten.

//C
240419