RSMH Opinion

Opinion och opinionsbildning

article image

Opinionsbildning är det verktyg som man i ett demokratiskt samhälle förfogar över för att via demokrati förändra världen, eller i vart fall den närmare platsen. I våra fall kommun, Region eller landet Sverige. Det är det verktyg som bäst harmoniserar med med uppfattningen att ALLA skall komma till tals, alla har rätt att via den i Sverige så viktiga yttrandefriheten skall kunna komma till tals. Kort sagt är det viktigt att ALLA, oavsett hur knasiga åsikter och tankar man än har skall kunna få yttra dem. Därefter är det motpartens sak att bemöta dessa, i vissa fall knasiga åsikter, på ett värdigt sätt. Tal skall bemötas med tal. Ingenting ursäktar våld, någonsin.

För att man skall kunna ha en diskussion , för att man skall kunna ha en dialog, måste man alltid alltid alltid ha kusnkap. Kunskap får man genom att tala med varandra, söka information via tidningar, TV, böcker, web, snart sagt överallt. Man kan hitta kunskap överallt men man måste också värdera denna kunskap, man måste ifrågasätta och göra en rimlighetsbedömning av den information man fått.

Material här på denna sida är tillgängligt av flera skäl, för att sprida en uppfattning, för att väcka ett intresse för en fråga, för att sprida kunskap, och för att väcka ett engagemang för en fråga. Vi får aldrig glämma att vi har vårt engagemang i denna organisation av två olika skäl, dels för vår egen skull, och dels för våra kamraters skull, allt enligt principen att ensam är svag,men tillsammans är vi starka.

För närvarande finns det tre olika frågor i denna tråd, dessa är AI, Artificiell Intelligens, Den SOU som presenterades den 31 Augusti 2023 avseende ett läkarintygs vikt vid sjukskrivning eller sjukpension, samt den nya nationella inriktningen för psykiatri som presenterades den 1:a september 2023.

Man kommer vidare till respektive ämne om man klickar på rubriken i rutan under "ÄMNEN"