RSMH MG Styrelse

RSMH MG Styrelse.

article image

Styrelsen för RSMH Mälardalen Gotland (RSMH MG) består av valda representanter för lokalföreingarna i Stockholm, Södermanland samt Gotland.

Styrelsen väljs årsmötet som i distriktets fall skall avhållas före april månads slut.
Det senaste årsmötet avhölls 27 april 2023 i Stockholm

Vid detta möte valdes/konfirmerades följande personer till förtroendeposter i styrelse samt revisorer:

Ordförande

Lennart Håwestam
1 år (2023), omvalOrdinarie

 • Magdalena Birgersdotter
  2 år (2023-2024), omval

 • Lena Huss
  2 år (2023-2024), omval

 • Connie don Marco
  2 år (2023-2024), nyval

 • Elin Engström
  1 år (2023), fyllnadsval

 • Linnea Dunek
  1 år kvar på mandatet, (2022-2023)

 • Håkan Österlund
  1 år kvar på mandatet, (2022-2023)Ersättare

 • Sten Lundin
  1 år, (2023) omval

 • Pia Olsson
  2 år (2023-2024), omval

 • Silja Hyvynen
  1 år, (2023) omval

 • Barbro Ronsten
  1 år, (2023) nyval

 • Gudrun Berg
  1 år, (2023) nyval

Revisorer ordinarie

 • Auktoriserad revisor
  Margareta Morén
  BDO Mälardalen
  1 år, (2023) omval

 • Lekmanna revisor
  Håkan Tornesque
  1 år (2023), omval

Revisorer ersättare

 • Auktoriserad revisorsersättare
  BDO Mälardalen
  1 år, (2023) omval

 • Lekmanna revisorsersättare
  Lars Fransson
  1 år (2023), omval