RSMH Havsbandet

RSMH Havsbandet.

article image

Välkommen till vår lokalförening i Haninge

Vi delar lokal med Länkarna, med adress Nynäsvägen 52, ingång på baksidan av huset (mot järnvägen).

Vi träffas ca en gång i veckan på tisdagar. För närmare information, kontakta vår ordförande eller distriktet.
Hit kan man komma och bara vara, läsa tidningar, ta en fika, lyssna på musik eller prata med någon. Vi försöker att anordna träffar med föreläsare, kurser samt naturligtvis bara vara en träffpunkt för att mötas och utbyta erfarenheter med varandra. På tisdagar är vi i lokalen, och träffas på plats.

För andra öppettider eller frågor ring och kolla på tel 0736 320041, om vi inte svarar, är där en telefonsvarare som vi avlyssnar regelbundet. Alternativt kan man maila till rsmh_havsbandet[at]hotmail.se

Du blir medlem genom att betala medlemsavgiften på 150 kr / år på pg 359278-9 och då får du också vår förträffliga medlemstidning Revansch som utkommer med 4 nummer /år. Glöm inte att ange namn och adress vid betalning av medlemsavgift.

Vår målsättning är att :
• Idka kamratstöd
• Föra RSMH-frågor gentemot kommun
• Genomföra studiecirklar
• Ha utflykter för våra medlemmar

Välkommen.