RSMH Blog

Välfärdens dolda offer

article image

Byråkratins börda: När välfärdssystemet sviker i kris

Det är dags att vi öppnar ögonen för de allvarliga bristerna i vårt välfärdssystem. Människor i akut kris faller handlöst genom myndigheternas långsamma handläggningstider, vilket kan leda till förödande konsekvenser. Ideella organisationer ser dagligen hur individer och familjer tvingas vända sig till dem för hjälp med det mest grundläggande – mat, kläder och tak över huvudet. Vi möter personer som Fredrik, Tomas och Sara, som alla är exempel på hur långsam handläggning kan skapa en omedelbar och allvarlig nödsituation. Det är hög tid att vi tar politiskt ansvar och genomför förändringar för att förhindra att fler människor hamnar i denna förödande situation.


1. Förkorta handläggningstiderna

En av de mest akuta åtgärderna som behöver vidtas är att kraftigt förkorta handläggningstiderna för bidrag och stöd från myndigheter som Försäkringskassan och Socialtjänsten. Det är oacceptabelt att människor tvingas vänta upp till 15 månader på att få sina ärenden behandlade. Denna utdragna process kan förstöra människors liv och leda till att de hamnar i djup ekonomisk och social misär. Genom att anställa fler handläggare och förbättra de administrativa processerna kan vi säkerställa att de som är i akut behov av hjälp får det snabbt.


2. Skapa tillfälliga stödåtgärder

För att täcka gapet mellan ansökan och utbetalning bör vi införa tillfälliga stödåtgärder. Dessa stödåtgärder kan fungera som en snabb ekonomisk hjälp till personer i akut kris, så att de inte behöver vända sig till hjälporganisationer för att klara vardagen. Detta kan inkludera akuta utbetalningar av bidrag, nödhjälpsfonder eller kuponger för mat och medicin. Dessa åtgärder skulle kunna administreras lokalt och snabbt för att undvika byråkratisk fördröjning.


3. Öka samarbetet med civilsamhället

Hjälporganisationer, särskilt de som arbetar med funktionshindrade, spelar en kritisk roll i att stötta människor som faller mellan stolarna i välfärdssystemet. För att förbättra situationen måste vi öka samarbetet mellan myndigheter och dessa organisationer. Genom att formalisera partnerskap och ge ekonomiskt stöd till hjälporganisationerna kan vi säkerställa att de har resurserna att hjälpa de mest utsatta. Det är också viktigt att skapa tydliga riktlinjer för hur myndigheter och civila aktörer kan arbeta tillsammans för att snabbt och effektivt möta nödsituationer.


En vädjan till våra politiker

Det är dags för politikerna att ta ansvar. Vi kan inte fortsätta att låta människor lida i väntan på att systemet ska fungera. Det är inte värdigt ett land som Sverige att människor ska behöva svälta eller riskera att bli vräkta för att de inte får den hjälp de har rätt till. Vi måste agera nu för att täppa till hålen i vårt välfärdssystem och säkerställa att alla får den hjälp de behöver när de behöver den som mest. Det är inte bara en fråga om politik, det är en fråga om mänsklighet och medkänsla.


En byråkrati på knä

Vår välfärdsbyråkrati bågnar under vikten av olika krav, ofta i en önskan att förhindra brottslighet inom systemet. Tyvärr slår detta hårt mot de som verkligen behöver hjälp. Det påminner om uttrycket "Operationen lyckades, men patienten dog" – när vi förlorar fokus på individen i strävan efter att bygga ett felfritt system. Istället för att låta byråkratiska hinder hindra snabb och effektiv hjälp måste vi reformera dessa system så att de fungerar för dem som de är tänkta att skydda.


Avslutande ord

Genom att förkorta handläggningstiderna, införa tillfälliga stödåtgärder och öka samarbetet med civilsamhället kan vi förbättra situationen för de som idag faller genom maskorna i vårt välfärdssystem. Det är hög tid att vi gör de nödvändiga förändringarna och återupprättar ett system som är till för att skydda och stötta de mest utsatta. Låt oss visa att vi bryr oss och är redo att ta ansvar – för alla Fredrikar, Tomasar och Saror där ute som kämpar för att klara dagen.

//C
240514