RSMH Blog

Är norrmän lyckligare än svenskar?

article image

Norrmän och Lycka
Är gräset verkligen grönare på andra sidan?

Lördagsmorgon. En kopp kaffe, kanske en bulle, och tid att fundera lite. Och vad passar bättre än att tänka på grannarna i väst – de där glada norrmännen. Men är de verkligen så lyckliga som det ofta påstås? Och hur står vi svenskar i jämförelse?

Norrmännen har mycket att fira. Varje år, den 17 maj, firar de sin grundlagsdag med pompa och ståt. En dag full av parader, flaggor och nationell stolthet. Förutom att fira sin självständighet (som visserligen var kortvarig innan svenskarna kom och satte sin prägel), har norrmännen flera skäl att vara nöjda. De har låg arbetslöshet, knappt någon gängkriminalitet att tala om och en blomstrande ekonomi. Deras natur är inte bara vacker, den är också en ständigt närvarande källa till välbefinnande.

Men är de lyckligare än oss svenskar? FN:s World Happiness Report, som mäter lycka genom att fråga folk hur nöjda de är med sina liv på en skala från 0 till 10, ger en intressant inblick. I årets rapport hamnade Norge på sjunde plats med 7,302 poäng, medan Sverige tog fjärde plats med 7,344 poäng. En marginell skillnad, men till vår fördel.

Det är förstås lätt att fastna i siffror och statistik, men vad betyder de egentligen? Eurostat, den europeiska statistikmyndigheten, mätte nyligen hur nöjda vi är med våra ekonomiska situationer. Både Norge och Sverige hamnade på samma poäng: 7,4. Det här är ett subjektivt mått – det handlar inte om hur mycket pengar vi har, utan hur vi upplever vår ekonomiska situation.

Även den svenska Statistikmyndigheten SCB och norska Statistisk Sentralbyrå har liknande undersökningar. Enligt SCB:s senaste siffror skattade vi svenskar vår nöjdhet med livet till 7,5 i snitt, jämfört med norrmännens 6,8. Intressant nog visar dessa undersökningar att nöjdheten ökar med åldern, både i Sverige och Norge, tills vi blir riktigt gamla och ålderns bördor börjar märkas.

En detalj som sticker ut är att äldre norrmän verkar vara något mer nöjda än äldre svenskar. Samtidigt är unga svenskar mer tillfreds med livet än sina norska jämnåriga. Espen Røysamb, professor i psykologi vid Universitetet i Oslo, påpekar att denna skillnad kan bero på en ökning av psykisk ohälsa bland unga i Norge. En oroande trend som är tydlig på flera håll i världen.

Så, vad betyder allt detta? Jo, när vi ser bortom rubrikerna och de glittrande nationaldagsfirandena, så är skillnaderna mellan Sverige och Norge mindre än man kan tro. Vi är mer lika än olika. Visst, de har sina fjordar och oljepengar, men vi har våra egna styrkor och glädjeämnen.

Men låt oss inte glömma den viktigaste lärdomen här: lycka är inte något man kan mäta exakt. Det är en känsla, en upplevelse som varierar från dag till dag, från person till person. Och när allt kommer omkring, är det kanske just förmågan att hitta små stunder av lycka i vardagen som gör oss verkligt lyckliga.

Det är intressant att notera hur vår upplevelse av lycka och nöjdhet förändras med åren. När vi är unga, är vi ofta fulla av drömmar och förväntningar, ibland kanske ouppnåeliga. Men med tiden lär vi oss att uppskatta de små sakerna, de enkla glädjeämnena. Det där morgonkaffet, en pratstund med en vän, eller en promenad i naturen. Kanske är det därför som både svenskar och norrmän blir mer nöjda med åldern – vi lär oss att hitta lycka i det vi redan har, snarare än att jaga det ouppnåeliga.

Och även om vi kan skratta åt våra små rivaliteter, så finns det en djupare gemenskap mellan våra länder. Vi delar en historia, en kultur, och många av oss har släkt och vänner på båda sidor av gränsen. Kanske är det just denna gemenskap som gör att vi kan känna oss nöjda, oavsett vilken sida av gränsen vi befinner oss på.

Så nästa gång vi ser en bild från Norge, med sina majestätiska landskap och glada firanden, kan vi tänka: "De har det bra, men det har vi också." Och medan vi njuter av vårt morgonkaffe och kanske en nybakt bulle, kan vi känna en liten, men betydelsefull lycka. En känsla som inte nödvändigtvis kan mätas i poäng, men som gör varje lördag morgon värd att fira.

Och om du har en granne från Norge, varför inte bjuda över dem på en fika? Kanske kan ni jämföra noteringar om vad som verkligen gör er lyckliga. För ibland är det inte statistik som räknas, utan de små ögonblicken av gemenskap och glädje. Skål för det!

För när allt kommer omkring, handlar lycka inte om att ha mest poäng på en skala, utan om att uppskatta de små ögonblicken i livet. Så låt oss njuta av vår lördagsmorgon, kanske med en extra kopp kaffe, och tänka på att vi alla, oavsett nationalitet, har potentialen att hitta vår egen lycka.


//C
240531