Opinion Finnish

Mielenkiinto ja mielipiteiden muokkaaminen

article image

Mielipiteiden muodostaminen on työkalu, joka demokraattisessa yhteiskunnassa on käytössä maailman muuttamiseksi demokratian kautta, tai ainakin lähemmäksi paikkaa, jossa asutaan. Meidän tapauksessamme se on kunta, alue tai Ruotsi. Se on työkalu, joka parhaiten sopii yhteen ajatuksen kanssa, että KAIKKI saavat äänensä kuuluviin, kaikilla on oikeus ilmaista itseään Ruotsin niin tärkeän sananvapauden kautta. Lyhyesti sanottuna on tärkeää, että KAIKKI, riippumatta siitä, kuinka erikoisia mielipiteet ja ajatukset ovat, saavat ilmaista ne. Sen jälkeen on vastapuolen tehtävä kohdata nämä, joskus erikoisetkin mielipiteet arvokkaalla tavalla. Puhe tulee kohdata puheella. Mikään ei oikeuta väkivaltaa, koskaan.

Keskustelun käymiseksi, vuoropuhelun käymiseksi, on aina, aina, aina oltava tietoa. Tietoa saa puhumalla toistensa kanssa, etsimällä tietoa lehdistä, televisiosta, kirjoista, verkosta, melkein mistä tahansa. Tietoa voi löytää mistä tahansa, mutta sitä on myös arvioitava, on kyseenalaistettava ja tehtävä järkevyysarvio saadusta tiedosta.

Tämän sivuston materiaali on saatavilla useista syistä, jotta se voisi levittää näkemystä, herättää kiinnostusta kysymyksiin, levittää tietoa ja innostaa osallistumaan keskusteluun eri kysymyksistä. Emme saa koskaan unohtaa, että meillä on sitoutumisemme tässä järjestössä kahdesta eri syystä, osittain oman itsemme takia ja osittain toveriemme takia, periaatteen mukaisesti yksin olemme heikkoja, mutta yhdessä olemme vahvoja.

Tällä hetkellä tällä sivulla on kolme eri kysymystä:
Tekoäly, Lääkärinlausunnon merkitys sairauslomalla tai sairauseläkkeellä, esitetty SOU 31. elokuuta 2023 sekä Uusi kansallinen suuntaus psykiatriassa, joka esiteltiin 1. syyskuuta 2023.

Voit siirtyä kuhunkin aiheeseen napsauttamalla otsikkoa "ÄMNEN" -ruudun alla.