RSMH Blog

Prepping

article image

Kväv oron med beslutsamhet

I en värld där den digitala revolutionen tar över mer och mer av våra liv, fann Olof sig plötsligt stirrande på skärmen med en blandning av förundran och ångest. Nyheterna om den ökade krigsretoriken och de senaste cyberattackerna hade nått även hans öron, och han kunde inte hjälpa att känna hur hans redan närvarande oro fick nytt bränsle. Men det var när han snubblade över informationen om Riksbankens uppmaning att hålla kontanter i omlopp för att säkerställa deras användbarhet i krissituationer som Olof kände en gnista av handlingskraft.

För Olof, vars vardag ofta präglas av en kamp mot ångest och psykiska funktionsvariationer, var tanken på att vara oförberedd i en kris inte bara skrämmande, det var otänkbart. Så när Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rekommenderade att ha en summa av 2 000 kronor i kontanter redo för kriser, tog Olof detta till sig med en aldrig tidigare skådad allvar.

Han började med att systematiskt dra sig till minnet varje gång han läst om betydelsen av att ha tillgång till flera betalningsalternativ. Erik Thedéen, Riksbankens chef, hade understrukit vikten av detta för att öka samhällets motståndskraft och minska dess sårbarhet. Olof nickade instämmande för sig själv, tänkandes på de mindre valörerna av kontanter han borde ha hemma – de skulle vara praktiska, framför allt om han behövde köpa något litet eller om digitala system låg nere.

Det faktum att Regeringen övervägde att snabbt fatta beslut om kontanternas framtid i Sverige gjorde Olof ännu mer beslutsam. Han förstod allvaret i att säkerställa tillgången till kontanttjänster, särskilt för köp av livsnödvändiga varor. IT-säkerhetsspecialisten Karl Emil Nikka hade också pratat om hackerattackerna som en ögonöppnare för samhällets digitala sårbarhet. För Olof blev detta en påminnelse om att, trots att han levde i en digital era, var kontanter fortfarande en kritisk del av ekonomin och beredskapen.

Med ett nyfunnet mod började Olof planera hur han skulle samla ihop sin kontantbuffert. Han insåg att det inte bara handlade om att vara förberedd för en kris, utan också om att ge sig själv en känsla av trygghet i en osäker värld. Att ha kontanter tillgängliga minskade hans ångest och gav honom en känsla av kontroll.

Kanske var det just detta som var det mest värdefulla med hela övningen för Olof. I en tid där osäkerhet verkar vara den enda säkerheten, hade han funnit ett sätt att åtminstone mildra sin oro. Genom att följa MSB:s råd och hålla en kontant reserv, kände han sig inte bara mer förberedd för framtiden, men också mer centrerad i nuet.

Och så, med en plånbok fylld med välvalda sedlar, kände Olof att han stod lite stadigare på jorden. I en värld full av förändring var det en liten, men betydande, seger mot oron som ofta hade honom i sitt grepp. Kanske, tänkte han, är det just i dessa små handlingar av förberedelse som vi finner vår största styrka.

//C
240209