RSMH Blog

SOU 2021:93
"Från delar till helhet"

article image

Regeringens utredare Anders Printz överlämnar utredningen SOU 2021:93 till socialminister Lena Hallengren


Samsjuklighet och Samsjuklighetsutredningen SOU 2021:93

I vår strävan efter att skapa ett bättre samhälle, stöter vi på olika utmaningar som kräver kloka och genomtänkta lösningar. En av de största utmaningarna just nu inom vården och omsorgen är samsjuklighet, vilket innebär att en person lider av både psykiska problem och problem med missbruk eller beroende. Den nyligen släppta utredningen om samsjuklighet lyfter fram denna fråga och ger oss värdefulla insikter och förslag på hur vi kan förbättra livet för dem som behöver hjälp mest.

Utredningen betonar hur viktigt det är med en sammanhållen vård där olika delar av samhällets stöd till individer fungerar tillsammans. Detta innebär att vården inte bara ska fokusera på att behandla sjukdomar, utan också ge stöd och hjälp på ett sätt som tar hänsyn till hela personens situation. Ett viktigt förslag är att stärka och utöka rollen av personliga ombud, vilket inte är en ny idé men något som behöver växa och bli starkare.

Personliga ombud har funnits ett tag och är viktiga för att stötta personer med psykiska problem och missbruk. De agerar som en länk mellan individen och olika delar av vården och omsorgen, och ser till att personen får den hjälp och det stöd de behöver. Men utredningen visar att det är dags att bygga ut detta system så att det täcker alla 21 regioner i landet och att det behövs fler ombud så att alla som behöver kan få ett personligt ombud.

Utöver detta understryker utredningen vikten av utbildning för alla som arbetar med vård och omsorg. För att kunna ge rätt stöd till de med samsjuklighet, är det viktigt att personalen förstår de unika utmaningar dessa individer står inför. Genom att öka kunskapen om samsjuklighet kan vårdgivare erbjuda bättre och mer anpassade insatser.

När det gäller pengar och resurser, påpekar utredningen att det krävs mer investeringar. Detta är nödvändigt för att kunna genomföra förändringarna som föreslås, från att ha fler personliga ombud till att utveckla teknik som kan stötta en sammanhållen vårdplan för varje individ.

Forskning och att följa upp hur saker och ting går är också viktigt enligt utredningen. Genom att samla in data och se över hur väl olika åtgärder fungerar, kan vi bättre förstå vilka metoder som hjälper mest. Detta gör det möjligt att förbättra vården och stödet över tid.

Sammanfattningsvis är samsjuklighetsutredningen ett viktigt steg mot ett mer inkluderande och effektivt system för vård och omsorg. Den lyfter fram behoven hos en grupp som ofta glöms bort och erbjuder tydliga vägar framåt för att möta dessa behov. Genom att följa utredningens rekommendationer kan vi göra stora framsteg i att erbjuda en bättre och mer tillgänglig vård för alla, oavsett deras specifika behov. Detta är inte bara viktigt för att förbättra livet för enskilda personer, utan också för att bygga ett starkare och mer omtänksamt samhälle.

//C
240206