RSMH Blog

I skuggan av gamla träd.

article image

Mälardalen, denna ljuva krok av Sverige, med sina stilla vatten och lummiga dalar, är en plats som vid första anblicken utstrålar ro och frid. Men i denna skönhet döljer sig en mindre omtalad sanning – den ofrivilliga ensamheten som drabbar många av våra äldre.

Tänk på de tysta gatorna i våra småstäder och de lugna gamla förorterna runt Stockholm, som Hässelby, Gröndal etc, där varje hus har sin egen historia att berätta. Här bor människor som tillhör en generation som varit med och format vårt moderna samhälle, som arbetat utan att söka rampljuset. Nu, i livets höst, har deras värld krympt till tysta rum och ensamma promenader i parken.

Frågan om äldrepsykiatri är en som inte alltid diskuteras öppet i Mälardalen, trots dess betydelse. Ångest och depression bland äldre är en realitet som alltför ofta förbises. Dessa sjukdomar är inte bara något som drabbar de yngre; de är en lika påtaglig del av många äldres liv. Det är en tyst kamp som utkämpas bakom stängda dörrar och gardiner som sällan dras åt sidan.

Men denna tystnad bär på en fråga som ekar genom våra samhällen: Hur har vi kunnat glömma dem som byggde upp landet vi lever i? Var har gemenskapen, som en gång var en hörnsten i våra liv, tagit vägen?

Det finns dock hoppfulla tecken. I Mälardalen ser vi exempel på gemenskaper som återföds. Frivilliga och lokala organisationer anordnar aktiviteter som ger de äldre en chans att återigen känna gemenskap och glädje. Bingo, bokklubbar, och danskvällar är mer än bara tidsfördriv; de är viktiga sociala samlingspunkter.

Men vi måste också tala om vikten av att integrera äldrepsykiatrin mer i vår allmänna hälso- och sjukvård. Att se psykisk hälsa som lika viktig som fysisk hälsa är avgörande för att förändra hur vi ser på och behandlar psykiska problem hos äldre.

Och här kommer vi in i bilden, du och jag. I en tid då vi ofta är upptagna med våra egna liv, är det lätt att glömma bort att ett enkelt "hej" eller en inbjudan till en kopp kaffe kan göra underverk. Det handlar om att återupptäcka värdet av mänskliga relationer, av att vara närvarande för varandra.

Mälardalen är mer än bara en geografisk plats; det är en region rik på historia och kultur, där varje by och stad har sina egna traditioner och berättelser. Dessa berättelser inkluderar våra äldres liv och erfarenheter, en ovärderlig skatt som vi måste vårda och förvalta. I skuggan av de gamla träden finns det fortfarande så mycket liv och visdom. Låt oss lyssna till dessa röster och se till att ingen behöver uppleva sin berättelse i ensamhet.

Så lyd ett råd, ta upp telefonen och ring den där personen som du skulle hört av dig till för ett par veckor sedan eller en månad sedan eller...

Gör det nu, du kommer inte att ångra dig, och du gör en ovärdelig tjänst, bara ett

Hej, hur är det?

// 240105
C