RSMH Blog

Ökade antal bedrägerier
mot äldre och funktionsnedsatta

article image

Alarmerande ökning av bedrägerier i Sverige under 2023

Under de första sex månaderna av 2023 har Sverige upplevt en dramatisk ökning av anmälda bedrägerier. Enligt en detaljerad sammanställning av statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå), som framtagits av Dina Försäkringar, noterades totalt 114 090 fall av bedrägerier. Denna siffra representerar en ökning med 25% jämfört med samma period föregående år, vilket bryter mot en tidigare trend av minskande anmälningar under första halvåret under de senaste tre åren.

Mia Winberg, försäkringsexpert på Dina Försäkringar, uttrycker en djup oro över denna signifikanta ökning. Hon påpekar att om trenden fortsätter i samma riktning under årets andra halva, kan 2023 stå som ett rekordår för bedrägerier i Sverige. Den mest dominerande typen av bedrägeri är det som involverar kortbedrägerier utan fysiskt kort, vilket står för 36% av alla fall och oftast innebär stulna kortuppgifter på internet. En ökning på hela 70% har registrerats i denna kategori, med 41 251 rapporterade fall under perioden.

Även bedrägerier genom social manipulation har ökat markant, med en uppgång på 43%. Denna typ av brott utgör nu 20% av alla anmälda bedrägerifall och drabbar särskilt äldre personer. Över hälften av offren i dessa fall är över 65 år. Andra vanliga bedrägerityper som rapporterats inkluderar annonsbedrägerier, som ökat med 17%, och identitetsbedrägerier, som trots en nedgång på 29% fortfarande utgör en betydande del av det totala antalet bedrägeribrott.

Utredningen av bedrägeribrott är ofta komplex och svår, och sällan leder dessa till att gärningsmän ställs inför rätta. Ett ljuspunkt är dock en dom från Högsta domstolen som utfärdades för ett år sedan, vilken förbättrar konsumenternas möjligheter att få ekonomisk ersättning efter kort- eller bankbedrägerier. Mia Winberg betonar vikten av att vidta omedelbara åtgärder vid misstanke om obehörig användning av bankkonton, såsom att omedelbart kontakta banken för att spärra konton och reklamera transaktioner, samt att anmäla händelsen till polisen.

Tomas Roos, kommunikationschef på Dina Försäkringar, bekräftar att digitala bedrägerier blivit allt vanligare. Han påpekar att ingen grupp är immun mot dessa brott och att bedragarna ständigt förfinar sina metoder. Roos uppmanar allmänheten att vara extra vaksamma och misstänksamma, särskilt i samband med att dela personuppgifter eller svara på oväntade förfrågningar.

Ett relevant inslag i denna problematik är EU:s betaltjänstdirektiv PSD2, som trädde i kraft 2019. Detta direktiv ställer högre krav på elektroniska betalningar och syftar till att förbättra säkerheten. Trots detta har bedragare hittat metoder för att kringgå dessa säkerhetsåtgärder, vilket ytterligare förstärker behovet av försiktighet och medvetenhet hos konsumenterna.

För att ytterligare skydda sig mot bedrägerier och identitetsstöld, rekommenderas allmänheten att noggrant hantera personlig information. Detta inkluderar att riva sönder papper med personuppgifter innan de kastas, låsa brevlådor, vara restriktiv med vilka uppgifter som delas i sociala medier, använda starka och unika lösenord, samt implementera tvåstegsverifiering där det är möjligt. Att vara försiktig med okända e-postmeddelanden och att själv skriva in webbadresser till banker och andra viktiga tjänster, istället för att klicka på länkar, är också viktiga åtgärder för att undvika bedrägeriförsök.

Sammanfattningsvis, den markanta ökningen av bedrägeribrott i Sverige under 2023 kräver en förhöjd vaksamhet och medvetenhet hos allmänheten. Det är avgörande att både individer och företag är uppmärksamma på dessa hot och vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda sig mot dessa växande hot.

FAKTA

Så skyddar du dig mot id-stöld
Riv sönder papper som innehåller personuppgifter innan du kastar dem i soporna. Eller, om möjligt, skaffa en dokumentförstörare.


Lås brevlådan om du får din post i en brevlåda som andra kan komma åt. Är du bortrest, be någon tömma den åt dig eller lagra din post hos posten.


Var försiktig med vilka personliga uppgifter du lämnar ut i exempelvis sociala medier. Lämna inte ut ditt personnummer om det inte behövs och aldrig till någon som du inte har tillräcklig information om.


Det är också viktigt att du själv skyddar dig digitalt genom att ha aktiv brandvägg, virusskydd, spamfilter och filter mot nätfiske.


Skydda varje konto med sitt eget unika lösenord. Om ett av dina lösenord läcker ut kommer dina andra konton då fortfarande att skyddas. Har du möjlighet använd tvåstegsverifiering för extra skydd. Kontrollera kontoutskrifter.


Öppna eller svara inte på e-post om du inte vet vem den kommer från. När du går in på din banks hemsida, skriv hellre in hela adressen själv än att använda eventuell länk.

/HM
231205