RSMH blogs

BUP
Barn och Ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) är en viktig resurs i Sverige för barn och ungdomar med psykiska hälsoproblem. Nedan följer en sammanfattning av BUP-verksamheterna i Stockholm, Gotland och Södermanland.

I Stockholm erbjuder BUP specialiserad psykiatrisk vård, utredning och behandling för individer under 18 år. De har 14 lokala mottagningar inom länet där vårdnadshavare och unga kan söka hjälp utan remiss. Verksamheten fokuserar på att erbjuda psykiatrisk vård på specialistnivå för att uppnå förbättrad psykisk hälsa. Det finns också flera specialiserade mottagningar som fokuserar på olika typer av problematik och behandlingsformer

På Gotland erbjuder BUP i nära samverkan med vårdnadshavare, första linjens hälso- och sjukvård samt specialiserad vård till barn och ungdomar, 0 till och med 17 år, med psykisk ohälsa. Alla besök på BUP är avgiftsfria. De kan erbjuda bedömning, behandling och utredning vid olika tillstånd som nedstämdhet och depression, oro- och ångesttillstånd, och beteendeproblem bland annat

I Region Södermanland finns det barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar vid Kullbergska sjukhuset, Mälarsjukhuset och i Nyköping. Dessa mottagningar erbjuder vård till barn och ungdomar under 18 år med allvarligare psykiska problem. Du kan själv beställa tid på din mottagning eller komma dit med remiss. Regionen har också en webbsida där du kan hitta kontaktuppgifter och öppettider till de olika mottagningarna och avdelningarna