RSMH Blog

En kopp kaffe
och en beställarplan tack..

article image

Bild ovan av normalmöte...

Beställarplan 2025 för Region Stockholm

Beställarplan 2025 för Region Stockholm, ett ambitiöst dokument som försöker överbrygga det ofta komplexa landskapet av sjukvård och specifikt psykiatrin. Kära läsare, jag tar er med på en resa genom denna plan, inte olik en berg-och-dalbana där upp-och-nedgångar är lika oförutsägbara som Stockholms vårväder.

Först och främst, låt oss beskåda den vackra visionen av Beställarplan 2025. Det är en framtid där allt är så välorganiserat att till och med köerna har köer. En framtid där psykiatrin inte bara behandlar patienter utan också förväntas utföra mirakel på samma tid som det tar att brygga en kopp kaffe. I denna framtid, tycks det som att tidsmaskiner äntligen uppfanns, men bara för att förlänga väntetider.

Och ah, strategierna! Så många att man nästan kan tro att de skapades under en maratonspelsession av ”Risk”. Varje mål är så ambitiöst att man nästan kan höra dem viska ”tänk om”. För att inte tala om budgeten, som verkar ha blivit sammanställd av någon med en djup trosuppfattning i multiplikationstabellens magiska kraft.

Sedan har vi delen om digitalisering, en sann pärla. Digitaliseringen i Beställarplan 2025 är så avancerad att man nästan förväntar sig att den ska kunna ladda ner lycka direkt till patientens hjärna. Det är nästan som att tro att en app kan ersätta ett helt sjukhus. "Det finns en app för det" kommer inte bara att vara ett uttryck, det kommer att vara hela vår sjukvårdspolicy.

När det kommer till personalen, ja, här ser vi verkligen framtidens visioner. Det talas om att rekrytera och behålla kvalificerad personal. En uppgift lika enkel som att övertyga en katt om att vatten är roligt. Personalbristen beskrivs som en "utmaning". Det är som att kalla Mount Everest för en liten kulle.

Integration av olika vårdformer verkar också vara en nyckelpunkt. Det är som att försöka blanda olja och vatten och förvänta sig en smoothie. Vården ska vara så integrerad att man nästan förväntar sig att tandläkaren ska ge råd om psykisk hälsa medan de borrar i dina tänder.

Och låt oss inte glömma bortvända patienter. Planen nämner vikten av att patienten står i centrum. Det är nästan som att säga att Titanic hade en liten läcka. Patientcentrerad vård är ett mål så högt att det krävs en rymdraket för att nå det. Och när vi når det, kommer vi förmodligen att upptäcka att vi glömde patienten på marken.

Slutligen, framtiden enligt Beställarplan 2025 är ljus, om man ignorerar alla skuggor som den kastar. Det är en plan full av hopp och förväntningar, nästan lika verklighetstrogen som en saga. Men oroa er inte, som i alla goda sagor finns det alltid en chans att det lyckliga slutet kommer. Det är bara att vi kanske måste vänta till 3025 istället för 2025.

Så, mina kära läsare, när vi bläddrar igenom sidorna av Beställarplan 2025, låt oss göra det med en skopa optimism, en nypa salt, och kanske en stark kopp kaffe. För i slutändan är det inte planen som formar vår framtid, utan vårt mod att skratta åt utmaningarna och fortsätta framåt, även när det verkar som att vi ska behöva simma mot strömmen. Med dessa ord önskar jag lycka till för politikerna att nå framgång med Beställarplan 2025, Hej hopp.

//C
23-11-24