Category

Politikerutfrågning

STROKE-Förbundet i Stockholms län

STROKE-Förbundet i Stockholms län genomförde tisdagen den 23 Aug ett morgonseminarie med politiker från alla regionens partier. Mötet genomfördes via Zoom. Deltagande var från Stroke; LEnnart Håwestam samt Åsa Leijonmalm, båda från styrelsen.

Nedan filmerna i kronologisk ordning© 2022 STROKE-Förbundet i Stockholms län, All Rights Reserved.