phone 08 - 644 62 20
email val2018@rsmhstockholm.se
VÄLKOMMEN TILL RSMH STOCKHOLM/GOTLAND

Den 28 & 30 Augusti 2018 kommer RSMH Stockholm/Gotland att anordna två utfrågningar av landstings- och kommunpolitiker.
Då det är skilda majoriteter i landsting och kommun kommer vi att kalla politiker från M, C, L, KD och SD vid det ena tillfället (28 aug)
och politiker från S, V, Mp och F! till det andra tillfället (30 aug).

Utfrågningarna kommer att avhållas på St Göransgatan 82, i HSO's lokaler och genomföras 28 & 30 Augusti.Länk till folder med frågeställningrana


icon EGET HEM

Rätten till ett eget hem

”Takten i bostadsbyggandet ska öka med fokus på klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror. Det långsiktiga målet om att bygga 140000 lägenheter till 2030 har kompletterats med ett mål på kortare sikt, om att bygga 40000 bostäder fram till år 2020….


icon ARBETE

Rätten till arbete

Idag har kommunen ett ansvar avseende en person från förskola till dess att personen börjar arbeta. Det finns många barn med funktionsnedsättning idag som har svårt att få sina behov och mänskliga rättigheter tillgodosedda, främst på grund av juridiska svårigheter. Alla har rätt till arbete och att vara bidragande till samhället utifrån sin egen arbetsförmåga. Detta slås fast i Funktionsrättskonventionens artikel 27.


icon SIP

Samordnad Individuell Plan

En fungerande samverkan förenklar för brukaren, personen själv, och dess närstående då de inte behöver lägga ner tid och energi på att själva samordna olika insatser som ges av kommunen eller landstinget. En samordnad individuell plan, SIP, ska alltid upprättas tillsammans med den person som har behov av insatserna, det gäller oavsett personens ålder eller problem. Meningen är att planen ska tydliggöra vem som gör vad.icon VÅRDGARANTI

Vårdgarantin

Vårdgarantin innebär att man ska få vård inom en viss tid. Det är en lagstadgad rättighet som anger inom vilka tidgränser vård ska erbjudas, efter att beslut om vård har fattats. Den nuvarande vårdgarantin är en del av hälso- och sjukvårdslagen 2010 och sen den 1 januari 2015 är vårdgarantin en del av patientlagen.


icon TRYGGHET

Trygg- & Tillgänglighet

God tillgänglighet har avgörande betydelse för att personer med psykiska funktionshinder ska kunna vara delaktiga, jämlika och trygga. Vidare är tillgänglighet och delaktighet förutsättningar för att individer ska kunna tillgodogöra sig information och kunskap samt social gemenskap. Ett hållbart samhälle bygger på värderingar om allas lika värde, delaktighet, inkludering och utveckling.PARTIERNA

Kontakt

Politikerutfrågningen kommer att genomföras på St Göransgatan 82

icon 1 St Göransgatan 82

icon 2 +46 (0)8 644 62 20

icon 3www.rsmhstockholm.se

email val2018@rsmhstockholm.se

icon
Politiken är konsten att leta efter problem, hitta dem överallt, ställa fel diagnos och använda fel botemedel