Intressepolitik

Den Intressepolitiska gruppen

Den intressepolitiska gruppen har under pandemin varit vilande. Ansträngningar kommer att ske under andra halvan av 2022 att återuppta arbetet igen. Det är en viktig funktion i en rörelse såsom detta.