Intressepolitik

Den Intressepolitiska gruppen

Den Intressepolitiska gruppen är bildad utifrån lokalföreningarnas intresse. Sammankallande av gruppen när Sten Lundin (Förgät mig ej, Södertälje) Frågor som behandlas är sådana som är av både intresse och gagn för målgruppen. Under 2022 kommer det att avhållas allmänna val i Sverige, och det är gruppens mening att framföra, poängtera samt marknadsföra frågor som är av intresse för målgruppen. För detta ändamål kommer ett mantra att mejslas fram, ett mantra som skall vara ett ledord inför valet. Meningen är att frågor skall tas fram till politiker, dessa frågor kommer att synkroniseras med motsvarande frågor från distriktet för att slutligen framföras gemensamt vid ett samordnat evenemang. Detta evenemang är inte färdigplanerat än , men kommer antagligen att bli en politikerutfrågning eller motsvarande. Denna utfrågning kan komma att samordnas med andra organnisationer inom psykisk ohälsa. Mer om detta senare.

Minnesanteckningar och material kommer att finnas tillgängligt från denna sida.

För att komma i kontakt med gruppen med förslag eller frågor maila då till intressepolitik[at]rsmhstockholm.se där ni byter ut [at] mot @