Covid 19

Folkhälsomyndigheten har nya utfärdat rekomendationer,
dessa bygger i stora drag
på att verksamheter som samlar fler än 8 personer skall ställas in.
Rekomendationerna är dels frivilliga och dels tvingande, de tvingande reglerna
avser sammankomster som är av tillståndspliktig typ, tex demonstrationer, möten
och andra sammankomster som kräver polistillstånd; där är det definitivt stopp nu.

De verksamheter som vi bedriver inom RSMH är inte av tillståndspliktig art,
men är att betrakta som möten och de omfattas därmed av nämnda rekomendationer
Folkälsomyndighetens rekomenadationer för region Stockholm enl nedan:

För den som vistas i Stockholm län finns beslut om lokala allmänna råd:


• Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym.
Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.

• Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar.
Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

• Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.
Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet.
Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar – och arbetsplatser i länet:

• Alla verksamheter bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan till exempel innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.

• Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan vara åtgärder som att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar för att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Region Stockholm har lämnat följande rapport 2020-11-17:


4907 nya fall av covid-19 har konstaterats under de senaste fyra dagarna. Totalt vårdas 598 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus, det är en fortsatt kraftig ökning jämfört med senaste rapporten. Här finns den senaste statistiken om utvecklingen av covid-19 i länet.

Samlad bedömning

Antalet patienter med covid-19 som behöver sjukhusvård fortsätter att öka kraftigt. En viss del av ökningen från gårdagen beror på förbättringar i det centrala inrapporteringsverktyget.

Capio S:t Görans sjukhus, Danderyds sjukhus och Norrtälje sjukhus arbetar i stabsläge medan Södertälje sjukhus och Södersjukhuset arbetar fortsatt i förstärkningsläge för att möta behovet av vård, både för covid-19 och andra akuta tillstånd. Även husläkarmottagningarna har ett stort inflöde av patienter och ett högt tryck.

Trycket på provtagningen är högt – patienter, personal och boende på SÄBO och de som arbetar i vården prioriteras först och därefter kan invånare boka resterande delen av kapaciteten. Ett omfattande arbete pågår för att ytterligare öka provtagnings- och analyskapaciteten kontinuerligt.

Det är viktigt att patienter som behöver söker vård, med vägledning av 1177 eller via 112 om tillståndet är livshotande.