Covid-19
Vacciantionsbevis

Om du är vaccinerad mot covid-19 kan du få ett vaccinationsbevis. Här är de olika stegen innan du kan ha ditt digitala bevis i din mobil, dator eller surfplatta.

Så här gör du.....

1. Vaccinera dig. Inom sju dagar rapporteras vaccinationen in till Nationella vaccinationsregistret.

2. Logga in med e-legitimation på www.covidbevis.se

3. Hämta, skriv ut eller spara ditt vaccinationsbevis. När du har hämtat beviset skickas det även automatiskt till din digitala brevlåda, om du har en. Om du inte har en digital brevlåda kan du läsa här om hur du gör för att skaffa en.

4. Redo att användas. Kom ihåg att undersöka vilka regler som gäller för ditt resmål.

Hur läser jag mitt Covidbevis

Har du fått ett vaccinationsbevis och vill veta mer om vad informationen betyder?
Då kan du ta del av den här guiden, som beskriver vad beviset innehåller och vad de olika delarna innebär.Vaccinationsbeviset innehåller följande information:


1: Efternamn och förnamn
Ditt fullständiga namn.

2: Födelsedatum
Ditt födelsedatum.

3: Unikt id för certifikat
Varje covidbevis har ett unikt identitetsnummer. I exempelbilden ovan är identitetsnumret ersatt med x.

4: Medlemsland där vaccination utfärdats
Här står det vilket land som du har blivit vaccinerad i.

5: Antal i en serie vaccinationer/doser och det totala antalet doser i serien
Här står det om du tagit dos 1 av 2, dos 2 av 2 eller dos 3 av 3. Om det står dos 2 av 2 så är du fullvaccinerad. Kan också stå dos 1 av 1 i de fall ett vaccin bara ges i en dos, för att mottagaren ska bli fullvaccinerad.

6: Sjukdom eller smittämne
Här står det Covid-19.

7: Namn på vaccin
Här står det vilket vaccin du har fått.

8: Vaccin/profylax
Detta visar att du fått ett vaccin mot covid-19. (”Covid 19 Vaccine”).

9: Innehavande av godkännande för försäljning eller tillverkare av vaccin
Här framgår vilket företag som har tillverkat vaccinet.

10: Datum för senaste vaccination
Här står datum för din senaste vaccinationsdos. OBS att det endast ska stå ETT datum, datumet för den senaste dosen.

11: This certificate is not a travel document/Det här beviset är ingen resehandling
Den här formuleringen innebär endast ett förtydligande i att beviset inte är att likställa med pass, körkort, ID-handling eller biljett för att resa. Beviset kan och ska användas vid resor inom EU och övriga europeiska länder som godtar covidbevis, t ex Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein.

Senast uppdaterad: 20 september 2021