Covid-19
Tillfrisknandebevis

Tillfrisknandebevis är ett bevis på att du varit sjuk i covid-19 men har tillfrisknat. Detta kan endast utfärdats om du har testats av hälso- och sjukvårdspersonal eller annan behörig testpersonal.
Egenprovtagning och självtester gäller inte för tillfrisknandebevis, enligt EU-förordningen.
Personalen måste fysiskt utföra provet på dig.

Hur länge är ett tillfrisknandebevis giltigt?

Hur länge är ett tillfrisknandebevis giltigt?

För att det ska vara möjligt behöver flera saker stämma in på dig:
Du måste ha testat positivt för covid-19.
Provtagningen måste vara utförd av utbildad sjukvårdspersonal i Sverige. Personalen måste fysiskt utföra provet på dig. Testet måste vara ett så kallat NAAT-test (PCR eller liknande). Egenprovtagning och självtest gäller inte. Observera också att antikroppstest inte heller är giltiga enligt EU-förordningen. Du behöver kontakta vården, via 1177.se (välj sedan din region), och undersöka vad som gäller i din region.
Det måste ha gått minst 11 dagar sedan ditt första positiva testresultat.
Beviset får vara högst 180 dagar gammalt från dagen för det första positiva testresultatet. Giltighetstiden är alltså högst sex månader från testresultatet.

Du måste ha fyllt 16 år och ha svenskt personnummer och en folkbokföringsadress i Sverige. För barn under 16 år gäller att vårdnadshavare ska begära och få tillfrisknandebeviset för barnets räkning.

Om du uppfyller villkoren kan du besöka webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller i din region för att begära ett tillfrisknandebevis.

Så här gör du för att få ett tillfrisknandebevis

Du har varit sjuk i covid-19. Du har genom ett NAAT-test testat positivt för covid-19 av utbildad sjukvårdspersonal (ej egenprovtagning eller självtest) i Sverige.
Efter att du tillfrisknat, och minst 11 dagar efter att du testades positivt, kan du begära ut ett tillfrisknandebevis från vårdgivaren. Du kontaktar vården via 1177.se och väljer din regionala sida för att veta vad som gäller i just din region.
Vårdgivaren skickar en begäran till E-hälsomyndigheten som skapar ett tillfrisknandebevis.

Om du har en digital brevlåda (Digimail, E-boks, Kivra eller Min myndighetspost) skickas ditt tillfrisknandebevis dit.

Om du inte har en digital brevlåda postas ditt tillfrisknandebevis till din folkbokföringsadress.

Hur läser jag mitt tillfrisknandebevis?

Här hittar du en bild och en beskrivning av vad de olika sakerna i ditt tillfrisknandebevis betyder. Så läser du ditt tillfrisknandebevis

Tillfrisknandebeviset innehåller följande information:

1: Efternamn och förnamn
Ditt fullständiga namn.

2: Födelsedatum
Ditt födelsedatum.

3: Unikt id för certifikat
Varje covidbevis har ett unikt identitetsnummer.

4: Medlemsland där test har utförts
Här står det vilket land som testet har utförts i.

5: Tillfrisknat från (sjukdom eller smittämne)
Här står det Covid-19.

6: Datum för första positiva testresultatet (NAAT)
Datum då du först testade positivt för covid-19, i kontakt med vården. (Egenprovtagning och självtester gäller ej.).

7: Giltigt från
Tillfrisknandebevis kan du få tidigast 11 dagar efter att du först testade positivt.

8: Giltigt till
Tillfrisknandebevis är giltigt i 180 dagar.

9: This certificate is not a travel document/Det här beviset är ingen resehandling
Den här formuleringen innebär endast ett förtydligande i att beviset inte är att likställa med pass, körkort, ID-handling eller biljett för att resa. Beviset kan och ska användas vid resor inom EU och övriga europeiska länder som godtar covidbevis, t ex Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein.

Hur länge är ett tillfrisknandebevis giltigt?

Tillfrisknandebevis är giltigt i 180 dagar från det datumet då du först testades positivt för covid-19.