Covid-19
Testbevis

Om du inte är vaccinerad mot covid-19 men behöver ett covidbevis på negativt covid-19-test kan du testa dig för covid-19. Om du testar negativt kan du få ett testbevis som du kan använda vid resor.

Tänk på att äldre test för covid-19 eller test som du tar själv inte är giltiga. Det måste vara test som tas av behörig hälso- och sjukvårdspersonal eller annan kvalificerad testpersonal. Personalen måste fysiskt utföra provet på dig. Testresultatet är bara giltigt i några få dagar – undersök hur länge ett negativt test är giltigt på just ditt resmål.

Så här går det till

Ta reda på vilka regler som gäller för landet du planerar att resa till.

Besök en vårdgivare som är ansluten till tjänsten Covidbevis.
Du hittar en lista över vilka vårdgivare som har anslutit sig längre ner på denna sida.

Vid besöket säger du till personalen att du vill ha ett testbevis, alltså ett covidbevis på ett negativt covid-19-test.

Provet tas av utbildad personal.

Provet analyseras.

Om provresultatet är negativt skickas provresultatet till E-hälsomyndigheten.

E-hälsomyndigheten skapar automatiskt ett testbevis.

Om du har en digital brevlåda skickas ditt testbevis dit.

Om du inte har en digital brevlåda kommer vårdgivaren ge dig ditt testbevis, antingen på papper eller genom en digital lösning.
Fråga din vårdgivare, om du är osäker på hur du kan få ditt testbevis.

Testbeviset innehåller följande information:

1: Efternamn och förnamn
Ditt fullständiga namn.

2: Födelsedatum
Ditt födelsedatum (som också är de åtta första siffrorna i ditt personnummer).

3: Unikt id för certifikat
Varje covidbevis har ett unikt identitetsnummer.

4: Medlemsland där test har utförts
Här står det vilket land som testet har utförts i.

5: Typ av test
Typ av test, så att det framgår att det är en typ av test som är godkänt inom EU. Det kan vara ett av två typer av test:
1. Rapid immunoassay = RAT (Rapid Antigen Test), så kallat snabbtest.
2. Nucleic acid amplification with probe detection = NAAT/PCR-test.

6: Sjukdom eller smittämne
Här står det Covid-19.

7: Testresultat
”Not detected (negative)" ska det stå här, det vill säga att du har testat negativt för covid-19.

8: Tillverkare av testet (frivilligt för NAAT-test)
Här kan namnet på tillverkaren av testet stå. Det är dock valfritt när det gäller NAAT-test (till exempel PCR-test).

9: Datum och tidpunkt för provtagningen
Utifrån datum och tidpunkt för provtagningen kan du beräkna giltighetstiden för testbeviset. Observera att giltighetstiden i regel är kort, endast 48-72 timmar. Kontrollera på Swedenabroad.se vilken giltighetstid som krävs på ditt resmål.

10: Plats för provtagning (frivilligt för RAT)
Vårdgivaren där du har testat dig står här.

11: This certificate is not a travel document/Det här beviset är ingen resehandling
Den här formuleringen innebär endast ett förtydligande i att beviset inte är att likställa med pass, körkort, ID-handling eller biljett för att resa. Beviset kan och ska användas vid resor inom EU och övriga europeiska länder som godtar covidbevis, t ex Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein.

Senast uppdaterad: 20 september 2021