Bästa psykiatriska verksamhet 2020

COVID-19
Ett år som varit speciellt på alla sätt

RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska kunna leva på samma villkor som andra medborgare.

RSMH är ofta kritiskt till hur vården och omsorgen fungerar. Det uttrycker vi i tal och skrift vid möten, uppvaktningar, på vår blogg, i media och i andra sammanhang.

För att också visa på bra vård och omsorg vill vi uppmärksamma verksamheter som är lyckade.

För fjärde gången ska RSMH utse bästa psykiatriska verksamhet och nu kan du ge förslag på en verksamhet som du skulle vilja se som vinnare av vår utmärkelse. Det kan vara olika typer av stöd och service eller när kommuner och landsting samverkar på ett ändamålsenligt sätt.

När du motiverar ditt förslag på bästa psykiatriska verksamhet 2020 tänk på att kortfattat beskriva verksamheten utifrån de kvalitetsmått som RSMH lyfter fram som viktiga för god vård och bra psykiatriska verksamheter. Det kan tex vara:
• bemötande
• värdegrund
• kvalitetsarbete
• information
• brukarinflytande
• samverkan


För att kunna nominera skall du vara medlem i en lokalförening, företräda en RSMH lokalförening eller ett RSMH Distrikt eller RSMH Förbundet

SENAST DEN 30 MARS 2021 VILL VI HA ERT FÖRSLAG.Om du behöver hjälp att fylla i en nominering, ring Barbro Hejdenberg Ronsten på telefon nummer:

0703268042

Nominera kan du göra genom att fylla i formuläret nedan: