RSMH MG

Fortsatt årsmöte Tisdagen den 4 Juni kl 13.00

Årsmöte 2024

KALLELSE TILL RSMH MÄLARDALEN GOTLANDS FORTSATTA ÅRSMÖTE

Tid: tisdagen den 4 juni 2024, kl 13.00

Plats: S:t Göransgatan 82 A, åttiotvåan. T-bana till Fridhemsplan

Digitalt via zoom för långväga ombud.

Gotland och Sörmland Uppkoppling från kl 12.30

Anmäl ombud senast fredagen den 31 maj 2024, kl 12.

Detta fortsatta årsmöte kommer att välja ny styrelse § 16, revisorer § 17, ev övriga val §§ 19–20 samt § 21. Fetstilta punkter behandlas den 4 juni. Övriga punkter behandlades den 25 april 2024

Dagordning kan laddas ned via knapp nedan
Valberedningens förslag laddas ned via knapp nedan.

Dagordning fortsatt årsmöte

 1. Öppnande av det fortsatta årsmötet
 2. Upprop och fastställande av röstlängd
 3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av mötesfunktionärer: (behandlat 240425)
  • Mötesordförande
  • Mötes sekreterare
  • 2 st justerare tillika rösträknare
 6. Behandling av verksamhetsberättelse (behandlat 240425)
 7. Behandling av ekonomisk berättelse (behandlat 240425)
 8. Behandling av revisionsberättelse (behandlat 240425)
 9. Beslut om ansvarsfrihet (behandlat 240425)
 10. Behandling av motioner samt förslag från styrelsen (behandlat 240425)
 11. Behandling av verksamhetsberättelse (behandlat 240425)
 12. Behandling av ekonomisk berättelse (behandlat 240425)
 13. Behandling av revisionsberättelse (behandlat 240425)
 14. Beslut om ansvarsfrihet (behandlat 240425)
 15. Behandling av motioner samt förslag från styrelsen (behandlat 240425)
 16. Fastställande av verksamhetsplan (behandlat 240425)
 17. Fastställande av medlemsavgift till distriktet (behandlat 240425)
 18. Fastställande av rese- och traktamentsersättning och ev. övriga ersättningar (behandlat 240425)
 19. Fastställande av budget (behandlat 240425)
 20. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen
 21. Val av styrelse
 22. ordförande övriga ordinarie styrelseledamöter ersättare
 23. Val av två revisorer och två revisorsersättare
 24. Val av valberedning, tre ordinarie och en ersättare
 25. Val av ombud till Förbundsrådet (utgår, Förbundsrådet har redan genomförts)
 26. Val av övrig representation
 27. Beslut om föreningarnas representation (ombud) vid kommande årsmöte
 28. Övriga frågor
 29. Avslutning

Praktiskt om det fortsatta årsmötet

Avprickning av ombuden påbörjas kl 12.00 hos Funktionsrätt Stockholms län, S:t Göransgatan 82 A, T-bana Fridhemsplan.Anmälan

Anmäl deltagande senast den 31 maj 2024 kl 12.00.


Ombud

Föreningarna har rätt till ombud enligt följande:

1-25 medlemmar: 2 ombud:
Söder

26-50 medlemmar: 3 ombud:
Havsbandet, Regnbågen, Strängnäs

51-75 medlemmar: 4 ombud:
Carpe Diem, Gläntan, Värmekällan, Respons

76-100 medlemmar: 5 ombud:
Förgät mig ej, ISB, Kamratringen

101-150 medlemmar: 6 ombud:
Kungsholmen,

151-200 medlemmar: 7 ombud: -

201-250 medlemmar: 8 ombud:
SoS

251-300 medlemmar: 9 ombud: -

Om du har frågor, Kontakta oss....

Valberedningens Förslag

 • Vi i RSMH MG-distriktets valberedning har valt att jobba i en demokratisk anda. Vi har tittat på antal nomineringar från lokalföreningar och på antal nomineringar från enskilda medlemmar, som kommit in till oss. Vi har vägt in att så många lokalföreningar som möjligt ska vara representerade i Distriktsstyrelsen. Vi har även intervjuat alla nominerade och vägt in detta. All information vi delgivits har setts över och begrundats inför valberedningens förslag. Samtliga som tackat ja till sin nominering redovisas i valberedningens förslag och under övriga nominerade. På årsstämman finns möjlighet att komma in med ytterligare nomineringar och möjlighet att rösta emot valberedningens förslag med personer som nominerats och som tackat ja till att sitta med i distriktsstyrelsen. Varje lokalförening representeras av ett visst antal medlemmar som har rösträtt på distriktsårsmötet. Antal rösträtt är baserat på antal medlemmar som finns i respektive lokalförening. Medlemmar i lokalföreningar kan närvara på distriktsårsmötet live på plats eller via en Zoom-länk. Det är de röstberättigade på distriktsårsmötet som beslutar vilka som väljs till medlemmar i Distriktsstyrelsen. Mvh Valberedningen

  Valberedningen
  Henrik Eriksson
  I Samma Båt/Danderyd
  Sammankallande

  Maria Höij
  Carpe Diem/Östermalm/Lidingö
  Ledamot

  Maria Fornstedt
  Söder om Söder/Gubbängen
  Ledamot

  Staffan Nyberg
  Ljuspunkten/Kungsholmen
  Suppleant
 • Ordförande:    
  Johan Wihlborg Ljuspunkten/Kungsholmen 1 år
       
  Ordinarie ledamöter    
  Magdalena Birgersdotter Respons/Botkyrka 1 år kvar
  Connie don Marco Värmekällan/Sollentuna 1 år kvar
  Linnea Dunek I Samma Båt/Danderyd 2 år
  Kjell Broström Förgätmigej/Södertälje 2 år
  Katja Hållbus Söder om Söder/Gubbängen 2 år
  *Elin Engström Carpe Diem/Östermalm/Lidingö 1 år
       
  Suppleanter    
  Pia Olsson Regnbågen/Järva 1 år
  Sten Lundin Förgätmigej/Södertälje  
  Jens Nyström Strängnäs/Strängnäs 1 år
  Nicholas Hepburn I Samma Båt/Danderyd 1 år
  Lars Almqvist Ljuspunkten/Kungsholmen 1 år
       
  Ordinarie revisor    
  Håkan Tornesque Bläckfisken/Norrköping 1 år
       
  Revisorsersättare    
  Lars Fransson Kamratringen/Visby 1 år

  *Fyllnadsval för Lena Huss

 • Ordförande:  
  Lennart Håwestam Carpe Diem/Östermalm/Lidingö
     
  Övriga ledamöter:  
  Håkan Österlund Förgätmigej/Södertälje
  Staffan Bjelle Carpe Diem/Östermalm/Lidingö
     
  Suppleanter:  
  Jan Schuldt Respons/Botkyrka
  Tatiana Salnikova Ljuspunkten/Kungsholmen
  Dan Öberg Förgätmigej/Södertälje
  Carolina Carlfjord Söder om Söder/Gubbängen
     
  Revisorsersättare:  
  Catarina Fahlesson Carpe Diem/Östermalm/Lidingö

Kontakta RSMH MG

Fyll i formuläret eller kontakta oss på telefon må - tors 09,30 -14,00

Var vänlig fyll i nödvändiga fält
To Top