Aktuellt

Aktuella händelser alternativt viktig info

Studiedag 2018-11-15

RSMH Stockholms läns distrikt inbjuder till studiedag.

Träffen är till för lokalföreningarnas förtroendevalda och våra representanter i funktionhinderråden, patient- och närståenderåd och andra samverkansgrupper.
Samtliga medlemmar som är intresserade av studiedagens tema är välkomna

Syftet är som tidigare att få fördjupade kunskaper inom området hälsa, psykiatri, psykiatriska behandlingsmetoder och olika psykoterapifrågor. Vår målsättning är också att få beredskap att som representant i olika förtroendeuppdrag kunna problematisera och skapa opinion för viktiga samhällsfrågor som rör psykiatri och socialtjänst. Vi som förtroendevalda ser till att medlemmarna i våra föreningar får information och ges möjlighet att diskutera sådant som tas upp under studiedagarna.

Under förmiddagen kommer Birgitta Härkönen Smidhammar, "gammal" professionell dansare, dansterapeut, beteendevetare, Leg Psykoterapeut och handledare och talar under temat ”Vitalitet-rörelse-nyfikenhet-skapande och relationer".
Dessutom lite övningar, fysisk aktivitet samt mjuka och lugna rörelser - som alla kan vara med på.

Under eftermiddagen möter representanter från SLL, SLSO. Dessa talar om PRIO-satsningarna och den aktuella Uppdrag Psykisk hälsa

Ytterligare information får du från distriktskansliet. Anmäl deltagande så snart som möjligt via denna länk (anmälan studiedag) eller per e-post info[at]rsmhstockholm.se (byt ut [at] mot @ i adressen)

Tid: Torsdagen den 15 november 2018, kl 9.30-16.00.
Plats: Funktionsrätt Stockholms län, S:t Göransgatan 82 A, T-bana Fridhemsplan


Vi bjuder på lunch. Tänk på att undvika parfym och dylikt denna dag pga allergier i vår grupp. Nötter och citrusfrukter får inte tas in i lokalen. Kostnad 40 kr som betalas vid ankomst

Uppdatering föreningsinformation 2018-10-15


Uppdaterat föreningsinformationen avseende RSMH Gläntan, TyresöStudiedag 2018-09-27

RSMH Stockholms läns distrikt inbjuder till studiedag.

Träffen är till för lokalföreningarnas förtroendevalda och våra representanter i funktionhinderråden, patient- och närståenderåd och andra samverkansgrupper.
Samtliga medlemmar som är intresserade av studiedagens tema är välkomna

Syftet är som tidigare att få fördjupade kunskaper inom området hälsa, psykiatri, psykiatriska behandlingsmetoder och olika psykoterapifrågor. Vår målsättning är också att få beredskap att som representant i olika förtroendeuppdrag kunna problematisera och skapa opinion för viktiga samhällsfrågor som rör psykiatri och socialtjänst. Vi som förtroendevalda ser till att medlemmarna i våra föreningar får information och ges möjlighet att diskutera sådant som tas upp under studiedagarna.

Under förmiddagen kommer Emma Fredriksson, Utredare, Uppdrag psykisk hälsa vuxna, och talar om uppdrag psykisk hälsa. Lisa Gagnerud, strateg, Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor, Kompetenscentrum vuxna, redogör för hur PRIO-medlen har fallit ut i Stockholm. Båda kommer från Stockholms stad

Under eftermiddagen möter vi Jonas Anderson RSMH, som talar om vardagsmakt, personlig ekonomi och RSMH:s projekt för ensamkommande. Ytterligare information får du från distriktskansliet. Anmäl deltagande så snart som möjligt via denna länk (anmälan studiedag) eller per e-post info[at]rsmhstockholm.se (byt ut [at] mot @ i adressen)

Tid: Torsdagen den 27 september 2018, kl 9.30-16.00.
Plats: Funktionsrätt Stockholms län, S:t Göransgatan 82 A, T-bana Fridhemsplan


Vi bjuder på lunch. Tänk på att undvika parfym och dylikt denna dag pga allergier i vår grupp. Nötter och citrusfrukter får inte tas in i lokalen. Kostnad 40 kr som betalas vid ankomst

Uppdatering föreningsinformation 2018-08-31


Uppdaterat föreningsinformationen avseende RSMH Gläntan, TyresöPolitikerutfrågning 2018-08-28 & 2018-08-30


RSMH Stockholm/Gotland har den stora äran och nöjet att inbjuda medlemmar och andra till politikerutfrågning.
Denna kommer att avhållas på St Göransgatan 82, vid 2 tillfällen.
Den 28:e kommer M, C, L, Kd samt SD att utfrågas mellan kl 16 & 19
Den 30:e kommer S, V, Mp & F! att utfrågas på samma sätt mellan kl 16 & 19.
Anledningen till 2 olika dagar samt blockvis är för att efterfråga och folkusera på vad respektive parti själva vill göra, inte för att kritisera motståndarnas planer.
Partierna kommer att få samma frågor och moderator samt samtalsledare är riksdagsledamoten och fd generaldirektören för Socialstyrelsen Barbro Westerholm.
Anmälan till utfrågningarna sker via webformulär som nås via länk nedan:


Välkomna

Valsiten nås genom att klicka härFrågeställningarna till politikerutfrågningarnaUppdatering föreningsinformation 2018-08-08


Uppdaterat föreningsinformationen avseende RSMH Kamratringen, Gotland samt RSMH Gläntan, Tyresö


Studiedag 2018-05-03

RSMH Stockholms läns distrikt inbjuder till erfarenhetsutbyte.

Träffen är till för lokalföreningarnas förtroendevalda och våra representanter i funktionhinderråden, patient- och närståenderåd och andra samverkansgrupper.
Samtliga medlemmar som är intresserade av studiedagens tema är välkomna

RSMH Stockholms läns distrikt inbjuder till en träff där vi diskuterar arbetet inom funktionshinderråd och brukarråd och hur vi kan förbättra vårt arbete. Vi kommer genom intressanta inledningar ge mera effektiva verktyg för RSMH:s representanter. RSMH:s kvalitetsdokument utgör ett viktigt underlag

Anna Skoglund, Psykiatrin i Sydväst, BISAM talar om sina erfarenheter inom om-rådet.

Helene Sjöblom, Hägersten/Liljeholmens sdf/Stockholms stad, uppsökare och bi-ståndsbedömare, talar om sina erfarenheter inom området

Som förberedelse föreslår vi att du läser RSMH:s skrift ”Kvalitet på dina villkor”. Kan laddas ner från www.rsmh.se.
Vi bjuder på lunch.

Ytterligare information får du från distriktskansliet. Anmäl deltagande så snart som möjligt via denna länk (anmälan erfarenhetsutbyte) eller per e-post info@rsmhstockholm.se

Tid: Torsdagen den 3 maj 2018, kl 9.30-16.00.
Plats: RSMH Förbundskansli, Intrumentvägen 10, T-bana Örnsberg


Vi bjuder på lunch. Tänk på att undvika parfym och dylikt denna dag pga allergier i vår grupp. Nötter och citrusfrukter får inte tas in i lokalen.

Studiedag 2018-03-08

RSMH Stockholms läns distrikt inbjuder till studiedag.

Träffen är till för lokalföreningarnas förtroendevalda och våra representanter i funktionhinderråden, patient- och närståenderåd och andra samverkansgrupper.
Samtliga medlemmar som är intresserade av studiedagens tema är välkomna

Syftet är som tidigare att få fördjupade kunskaper inom området hälsa, psykiatri, psykiatriska behandlingsmetoder och olika psykoterapifrågor. Vår målsättning är också att få beredskap att som representant i olika förtroendeuppdrag kunna problematisera och skapa opinion för viktiga samhällsfrågor som rör psykiatri och socialtjänst.
Vi som förtroendevalda ser till att medlemmarna i våra föreningar får information och ges möjlighet att diskutera sådant som tas upp under studiedagarna.
Under förmiddagen kommer Malin Lindgren, Psykiatri Södra Stockholm och talar om kvinnor och psykisk ohälsa.
Anna Langseth, redaktör Revansch talar om RSMH-förbundets ”metoo-kampanj”.
Under eftermiddagen möter vi Titti Winbladh, konstnär som berättar om kvinnor och konstnärligt skapande utifrån erfarenheter från bl a Beckomberga.


Tid: Torsdagen den 8 mars 2018, kl 9.30-16.00.
Plats: Läns - HSO, S:t Göransgatan 82 A, T-bana Fridhemsplan.


Vi bjuder på lunch. Tänk på att undvika parfym och dylikt denna dag pga allergier i vår grupp. Nötter och citrusfrukter får inte tas in i lokalen.

Aktuella artikar etc, klicka här.

Äldre händelser


Klicka här för ett urval av äldre kallelser och händelser