RSMH Havsbandet


Haninge

Välkommen till vår lokalförening i Haninge. Vi har en rymlig öppet-huslokal med lugnt läge på Bagarvillan, en lokal som vi samarbetar med kommunen i Haninge om. Hit kan man komma och bara vara, läsa tidningar, ta en fika, lyssna på musik eller prata med någon. Vi försöker att anordna träffar med föreläsare, kurser samt naturligtvis bara vara en träffpunkt för att mötas och utbyta erfarenheter med varandra. På tisdagar är vi i lokalen, och träffas på plats.
För andra öppettider eller frågor ring och kolla på tel 0736 320041, om vi inte svarar, är där en telefonsvarare som vi avlyssnar regelbundet. Alternativt kan man maila till rsmh_havsbandet[at]hotmail.se
Du blir medlem genom att betala medlemsavgiften på 150 kr / år på pg 359278-9 och då får du också vår förträffliga medlemstidning Revansch som utkommer med 4 nummer /år. Glöm inte att ange namn och adress vid betalning av medlemsavgift.
Vi träffas med jämna mellanrum på vår träfflokal Bagarvillan på adressen Folkparken 15

Vår målsättning är att :
• Idka kamratstöd
• Föra RSMH-frågor gentemot kommun
• Genomföra studiecirklar
• Ha utflykter för våra medlemmar

Välkommen.