RSMH Solna Sundbyberg

RSMH:s lokalförening i Solna/Sundbyberg är en relativt liten men växande organisation.
Vår viktigaste uppgift är kamratstöd. Vi vill bryta isolering och ensamhet, stärka ditt självförtroende och hjälpa dig från passivitet till aktivitet.
Vi är en demokratisk organisation där varje medlem påverkar våra aktiviteter och vår verksamhet.
Du bestämmer vad RSMH Solna Sundbyberg kan göra just för dig.
Våra aktiviteter är studier och utbildning-ar av olika slag, teaterbesök, utställningar, kräftskivor, skärgårdsutflykter mm. Vår förträffliga tidskrift Revansch som ges ut av RSMH Riks och utkommer 6 gånger/år ingår i medlemsavgiften som för närvarande är 100 kr/år. RSMH Solna/Sundbyberg är representerat i kommunernas respektive handikappråd och som ordförande i Handikappalliansen i Solna.
Detta garanterar våra medlemmar insyn och påverkansmöjligheter, både inom vården och gentemot kommunerna.

Vår kontaktperson Herta Fischer har genom 29 års erfarenhet som politiker i Stockholms läns landsting alla möjligheter att tillvarata medlemmarnas intressen.

För eventuellt medlemsskap och information
RING
Herta Fischer
08 275756

Gå inte framför mig!
Jag orkar inte hålla takten.
Gå inte bakom mig!
Jag vågar inte möta allting först.
Gå bredvid mig och bli min vän!
Albert Camus