RSMH Du och Jag


Nacka Värmdö

Hej ni som kämpar därute.

RSMH Nacka/Värmdö, "Du och jag" är en RSMH-lokalförening, som försöker att nå personer som drabbats av psykisk ohälsa. Vi vänder oss inte till någon eller några med en specifik diagnos, utan till er som känner att ensamheten hemma i bostaden i vården eller hur ni blir bemötta i vardagen inte är ok längre. Lokalföreningen skall ge möjlighet att träffa andra i samma situation, kanske växa genom att bryta ensamheten att se o höra andra som gått eller går igenom en kris som man sällan kan förutse. Vi har svårt att hitta alla er som borde våga förändra den tillvaro som ni nu befinner er i. Vi försöker att bistå med hjälp och kontakter för att komma tillrätta med fel inom psykiatrin, öppenvården eller de kommunala insatser som en del av er är i behov av.

Våra aktiviteter är förslag som medlemmarna önskar, fler deltagare betyder möjligheter att få en bra verksamhet som stärker självkänslan och våga gå igenom muren istället för på sidan av den. RSMH bygger sin verksamhet helt opolitiskt står utanför alla försök till påverkan av tex läkemedelsindustrin, vi påverkas inte heller av några religiösa yttringar. Vi som är RSMH har byggt upp våra erfarenheter genom att varit/är i samma situation som ni är i, vi har olika långa kontakter med psykiatrin.

Vi behöver kommande medlemmar med många olika problem som inte låser fast sig till ett enskilt problem, det finns det föreningar för också. Men RSMH tror på att mångfalld ger en personlig styrka till återhämtning samt ett vidare perspektiv på hur många olika former av psykisk ohälsa som faktiskt finns i vårt närområde och i samhället i övrigt.
Alla är hjärligt välkommna att besöka oss och vi är lika intresserade av nya spännande kontakter, man förlorar inget om man inte vågar.

För ytterligare information om oss kan ni med dator gå in på RSMH:s hemsida riks eller RSMH Stockholm, det skall även finnas broschyrer på avdelningar och på de öppna mottagningarna.info[at]rsmhstockholm.se
byt ut [at] mot @ i adressen ovan
RSMH Du och Jag
Nacka Värmdö